طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک

طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک

طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک و جمع آوری پسمان های شهری موضوعی است که پیمانکارانی که در مناقصات شهرداری فعال هستند به آن نیاز دارند.

متقضیان دنبال تهیه طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک و جمع آوری پسمان های شهری هستند تا بتوانند در مناقصات شهرداری حضور داشته باشند. بنابراین ارائه طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک همانند اخذ گواهینامه ایزو معتبر بسیار مهم است.

طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک
طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک

احتمالاً شما برای تدوین طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک و جمع آوری پسمان های خشک شهری چالش هایی دارید. شاید برای شما سوال باشد طرح HSEPLAN را باید چه کسی بنویسد. یا اینکه چگونه باید طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک را تهیه کنیم. ما از طریق این مقاله نحوه نگارش یا تدوین طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک را به شما آموزش می دهیم.

شما می توانید فایل WORD طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک را از شرکت ایزو فرتاک خریداری کنید. ما طرح HSEPLAN مربوط به جمع آوری پسماند شهری را با قیمت خیلی مناسبی در اختیار شما می گذاریم. پس جهت خرید و تهیه طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید: طرح HSE PLAN (اچ اس ای پلن) چیست؟

هدف از نگارش طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک:

شرکت های پیمانکار شهرداری برای تهیه طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک باید ابتدا هدف از نگارش و تهیه این طرح را بدانند. اینکه اصولاً HSEPLAN چیست و چرا از شما طرح HSE PLAN می خواهند می تواند به شما در تهیه و تدوین این طرح کمک کند.

HSE-MS

هدف از تدوین طرح  HSE PLALN تشریح و تبیین کلیه  فعالیت های تأثیر گذار بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست جهت پیشگیری از بروز حوادث جانی، خسارت مالی، بیماری های شغلی جهت همکاران، کارفرما، پیمانکاران فرعی و کلیه افراد ذینفع و ایجاد آسیب های زیست محیطی و بهبود عملکرد HSE در پروژه واگذاری جمع آوری و حمل و نقل  پسماند خشک می باشد.

دامنه کاربرد طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک:

دامنه کاربرد طرح اچ اس ای پلن باید مشخص شود. طرح اچ اس ای پلن از چه منطقه ای و توسط چه شرکتی شروع و در ادامه در چه منطقه ای خاتمه می یابد. طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک در کلیه محیط های کاری شرکت های پیمانکاری در پروژه واگذاری جمع آوری و حمل و نقل پسماند خشک در سطح کلیه مناطق شهرداری ایران جهت کلیه کارکان، همکاران، پیمانکاران ( اصلی و فرعی ) لازم الاجرا می باشد.

لازم به ذکر است ، منظور از محیط های کاری هرگونه محل فیزیکی  که در آن فعالیت های مرتبط با عملیات پروژه تحت کنترل شرکت انجام می شود. با توجه به این تعریف  تأثیرات HSE فعالیت های شرکت در هنگام حمل و نقل کالا و یا مأموریت های خارج از محدوده نیز با توجه به این طرح می بایست در نظر گرفته شود .

بیشتر بخوانید: دانلود فایل HSEPLAN تهیه و طبخ غذا.

تعاریف مربوط به تدوین طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک:

شما برای تدوین یا نگارش طرح HSEPLAN مربوط به کسب و کار خود باید تعاریف خاصی را در نگارش این طرح اجرایی نمایید. این تعاریف معمولاً به شرح زیر می باشد.

شرکت: نام شرکت پیمانکار در طرح اچ اس ای پلن خود مکتوب کنید.

کارکنان: به کلیه افرادی اطلاق میشود که به صورت رسمی یا پیمانکاری در شرکت اشتغال دارند.

خطر: منبع، وضعیت و یا اقدامی که دارای پتانسیل آسیب، به صورت مصدومیت، بیماری  و یا خسارت مالی و یا ترکیبی از آنها باشد.

شناسایی خطر: فرآیند شناسایی تشخیص وجود یک خطر و تعریف خصوصیات آن.

ریسک ایمنی و بهداشت: ترکیبی از احتمال رخداد یک اتفاق خطرناک و وخامت مصدومیت، بیماری یا خسارت وارده که میتواند به موجب آن اتفاق پدید آید.

ایمنی:  درجه دوری از خطر.

رویداد: اتفاق مرتبط با کار که به موجب آن یک مصدومیت، بیماری (صرف نظر از وخامت آن) مرگ و یا خسارت به اموال رخداده یا بتواند رخ دهد.

حادثه: یک حادثه رویدادی است که منجر به مصدومیت، بیماری، مرگ و یا خسارت به اموال شود.

شبه حادثه: رویدادی که به موجب آن مصدومیت بیماری یا مرگ و میر یا خسارت اموال رخ ندهد، به عنوان یک “شبه حادثه” ، “شبه سانحه” ، “اتفاق ختم به خیر” یا رخداد خطرناک مورد اشاره قرار می گیرد.

بیماری شغلی: شرایط قابل تشخیص و نامطلوب جسمی یا ذهنی (روحی) که از یک فعالی کاری و یا محیط کار ناشی می شود و یا بر اثر آن فعالیت یا محیط کار بدتر میشود. 

محیط زیست: محیطی شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جاوران، انسان ها و روابط متقابل بین آنها که سازمان در آن فعالیت میکند. این محیط از سازمان تا کل دنیا را شامل میشود.

جنبه محیط زیستی: بخشی از فعالیت ها یا محصولات یا خدمات یک سازمان که بتواند با محیط زیست تأثیر متقابل داشته باشد.

پیامد محیط زیستی: هر تغییری در محیط زیست اعم از مطلوب یا نامطلوب که تمام یا بخشی از آن ناشی از جنبه های محیط زیستی یک سازمان می باشد.

ریسک محیط زیستی: ترکیبی از احتمال رخداد یک جنبه زیست محیطی و وخامت پیامد ناشی آن خواه این پیامد بصورت تدریجی رخ دهد و یا فاجعه بار باشد .

طرف ذی نفع: فرد یا گروهی که به عملکرد استاندارد HSE سازمان مرتبط می شود و یا از آن تأثیر می پذیرد .

عدم انطباق: برآورده نشدن یک الزام، یک عدم انطباق می تواند هر گونه انحراف از مواد زیر باشد:

 • استانداردهای کاری، دستورالعمل های تخصصی، روش های اجرایی، الزامات قانونی.
 • الزامات قید شده در طرح HSE.

اقدام پیشگیرانه: اقدامی که برای حذف علت یک  عدم انطباق بالقوه انجام می پذیرد.

اقدام اصلاحی: اقدامی که به منظور حذف یک عدم انطباق بالقوه انجام می پذیرد.

پاسخگویی: مسئولیت نهایی افراد در دامنه اختیارات ایشان که توسط “شرح شغل” آنها تعریف می شود این موضوع اختیارات  تعویض شده به رده های پایین تر چه بصورت موقت یا دائمی را نیز شامل می شود. 

آلودگی هوا: گازها، بخارات و ذرات معلقی که به صورت زائد در هوا رها می شوند.

طرح اقتضایی: یک طرح از پیش برقرار شده برای کاهش اثرات ناشی از بروز یک وضعیت غیر معمول را که پتانسیل ایجاد آسیب را داشته باشد.

موقعیت اضطراری: یک موقعیت اضطراری منتج از یک حادثه عمده می باشد وسعت موقعیت اضطراری بستگی به نوع و میزان رویداد به وقوع پیوسته دارد. به دنبال آن، تعداد سازمان هایی که در این وضعیت درگیر می شوند و وسعت مقابله با وضعیت اضطراری، بستگی به شدت حادثه دارد.

عوامل بالقوه آسیب رسان: به شرایط یا اعمال نا ایمنی گفته می شود که پتانسیل ایجاد  یک حادثه را در بر داشته باشد و به عبارت دیگر یک فاکتور حادثه محسوب می شود که درصورت جمع شدن با یک یا چند عامل دیگر حادثه به وجود می آید.

فرآیند کاری:

برای تدوین طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک فرآیند کاری همکاران را طی یک چارت سازمانی تهیه نمایید و در طرح خود مکتوب کنید. نظام نامه شرکت خود را تهیه کنید و بر اساس نظام نامه و خط مشی شرکت اقدامات بعدی را مکتوب کنید. شما باید در معرفی همکاران یک نفر مسئول HSE  معرفی کنید و مسئول HSE یا افسر ایمنی باید گواهینامه HSE به نام خودش داشته باشد. تمامی موارد را برای تهیه و نگارش طرح HSEPLAN باید رعایت کنید.

طرح-جمع-آوری-زباله-و-پسماند-شهری
طرح-جمع-آوری-زباله-و-پسماند-شهری

آدرس غرفه های بازیافت و ایستگاه های تحت کنترل که شرکت شما جهت جمع آوری پسماند را ایجاد کرده در طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک خود مکتوب کنید. همچنین خط مشی کیفیت خود را در طرح مکتوب کنید.

هدف گذاری خود را برای جمع آوری پسماند با تعداد پرسنلی که دارید مشخص و مکتوب کنید. کارفرمای شما نیاز دارد بداند شما برای انجام پروژه کاری از چند پرسنل استفاده می کنید، تاریخ شروع به کار آنها از چه تاریخی و پایان کار آنها چه تاریخی می باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه HSE PLAN عملیات مرمت و بازسازی معابر و بوستان ها.

مشخص کردن مسئولیت ها جهت تدوین طرح HSE PLAN:

برای تدوین طرح اچ اس ای پلن حتماً شرکت ها مسئولیت افراد را باید مشخص کرده باشد. ما در ادامه مسئولیت افراد را برای شما مکتوب می کنیم تا بدانید هر فرد چه مسئولیت هایی دارد.

مدیر عامل

 • معرفی یکی از پرسنل شرکت بعنوان مسئول HSE.
 • مشارکت در تصمیم گیری های مرتبط با HSE با توجه به گزارشات مسئول HSE.
 • شرکت در دوره های آموزشی HSE.
 • تأمین منابع تهیه تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع کار پرسنل.
 • تأمین منابع تهیه کالا و تجهیزات ایمن و سازگار با محیط زیست.

مدیریت اجرایی

وی مسئولیت کلی در موضوعات HSE را بر عهده خواهد داشت، سایر مسئولیت ها شامل موارد زیر است :

 • حصول اطمینان ار استقرار، اجرا، حفظ و نگهداری سیستم HSE و به روز رسانی آن متناسب با نیازها، خطرات در مراحل مختلف انجام قرارداد .
 • نظارت عالیه بر مسائل HSE  قررداد و تأمین مابع و تجهیزات مورد نیاز.
 • نظارت بر انتخاب و ارزیابی کارکنان استخدامی، پیمانکاران فرعی، تجهیزات و ادوات موثر بر HSE   در قرارداد.
 • حصول اطمینان از آگاهی و تبعیت کلیه کارکنان و پیمانکاران الزامات قانونی (اعم از الزامات محلی یا ملی) و سایر الزامات قانونی کاربرد در قرارداد.

سرپرست روز و شب

وی درخصوص پیاده سازی و تأمین نیازهای متناسب با  HSE PLAN قرارداد، به مدیر اجرا پاسخگو می باشد. سایر مسئولیت ها شامل موارد زیر می باشد:

 • اجرای تصمیمات مدیریت اجرا (در رابطه با ایمنی ، بهداشت و محیط زیست).
 • مطالعه شرایط عمومی و خصوصی پیمان (در رابطه با شرایط HSE  قابل انجام در قرارداد).
 • استفاده مناسب از منابع مالی تخصیص یافته HSE.
 • همکاری همه جانبه با مسئول HSE.
 • همکاری با مسئول  HSEو نماینده مدیریت در فرآید ارزیابی ریسک و اقدامان کنترلی.
 • مطالعه روش های اجرایی و دستورالعمل های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی و کنترل اجرای صحیح آنها در واحدهای تحت سرپرستی.
 • پیشنهاد اصلاح روش ها و دستورالعمل ها جهت بهبود و تسریع در اجراء عملیات واحدهای مربوطه.
 • پیشنهاد و مشارکت در استخدام پرسنل بومی HSE.
 • نظارت بر حفظ کلیه اموال و دارائی های ایستگاه تحت نظر.
 • حفاظت از کلیه مبانی حقوقی و دفاع از حیثیت شرکت در حوزه تحت نظارت در کلیه سازمان ها و دوایر دولتی و خصوصی.
 • تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و برگزاری جلسات ادواری (ماهیانه) به منظور بهبود وضع موجود.
 • پیگیری نیازها و حمایت از مسئول HSE.
 • نظارت بر عملکرد مسئول HSE.
 • تذکر و برخورد قانونی با افراد خاطی، در زمینه های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست.
 • همکاری با مسئول HSE در ثبت جزئیات حادثه.

نماینده مدیریت

 • تهیه خط مشی HSE  با همکاری مسئول HSE.
 • تهیه اهداف HSE  با نظارت مدیریت و با همکاری مسئول HSE.  
 • تهیه و تدوین روش های اجرایی و دستور العمل های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کلیه فعالیت ها.
 • نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کلیه فعالیت ها.
 • نظارت بر برگزاری آموزش های ایمنی و بهداشت و محیط زیست در سطح مجموعه.
 • شناسایی الزامات قانونی و کاربردی در ارتباط با حیطه فعالیت و پایش مداوم برای دستیابی به آخرین ویرایشات.
 • پیگیری دعاوی قانونی مرتبط با HSE در قرارداد.
 • پیگیری امورا گزارشات حادثه و همکاری با مسئول بیمه.

مسئول HSE

 • شناسایی خطرات اجرایی فعالیت ها.
 • ارزیابی ریسک خطرات اجرای فعالیت ها.
 • پیشنهاد اقدامات کنترلی و مطرح کردن آن در جلسات کمیته ایمی و حفاظت فنی.
 • ارائه گزارش ماهیانه فرم های مربوطه به HSE به نماینده مدیریت.
 • اعلام نیاز و پیگیری، تجهیزات ایمنی و بهداشت و محیط زیست.
 • آموزش استفاده از لوازم حفاظت فردی به پرسنل.
 • نظارت بر استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی توسط پرسنل.
 • ارائه گزارش مکتوب تمامی فعالیت ها، به نماینده مدیریت.
 • تهیه گزارش حادثه در صورت وقوع رویداد و ارسال به نمایده مدیریت.
 • معرفی افرد خاطی، در زمینه ایمنی و بهداشت و محیط زیست به مدیریت اجرا و پیگیری نحوه برخورد با این گونه افراد.
 • بازدید روزانه از مناطق و بخش های درحال فعالیت.
 • برگزاری آموزش های ایمنی و بهداشت و محیط زیست در سطح مجموعه.
 • مسئولیت پیگیری کلیه مصوبات جلسه کمیته ایمنی تا حصول به نتیجه نهایی.
 • اجرای دستور العمل های بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کلیه فعالیت ها.
 • صدور پروانه های مجوز کار.
 • پیگیری برای انجام معاینات دوره ای کارکنان.
 • طرح گزارشات و نواقص انجام فعالیت ها در جلسه کمیته حفاظ فنی و بهداشت کار.
 • نظار بر امور مربوط به HSE   در محل های اسکان کارگری.
 • نظارت بر تهیه غذا و خوراک در محل های اسکان کارگری.
تدوین-HSE-PLAN--جمع-آوری-پسماند-خشک
تدوین-HSE-PLAN–جمع-آوری-پسماند-خشک

سایر پرسنل

کلیه پرسنل دارای شرح وظایف مدون بوده که قبل از شروع به انجام فعالیت توسط واحد HSE   به آنها ابلاغ خواهد شد. کلیه پرسنل به غیر از وظایف مشخص شده دارای شرح وظایف عمومی ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی بوده که شامل موارد زیر می باشد:

 • معرفی خود قبل از شروع  به کار به واحد HSE جهت ابلاغ الزامات و شرح وظایف.
 • استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب و متناسب با نوع فعالیت آنها.
 • آشنایی با نیازمندی های مرتبط با HSE-PLAN، ایمنی، بهداشت و محیط زیست و الزامات کاری و قانونی و رعایت کامل آنها
 • گزارش رویداد (حوادث، رویدادها و خسارات اموال و دارایی ها و تجهیزات) به مسئول HSE یا سرپرستان.
 • همکاری در فرآیند ارزیابی ریسک با مسئول HSE.
 • عدم انجام هرگونه عمل نا ایمن که سلامت سایر افراد را به خطر بیاندازد.
 • عدم استفاده از مواد مخدر، مواد توهم زا و نوشیدنی های الکلی.
 • ارائه پیشنهاد به منظور بهبود وضعیت ایمنی، بهداشت و محیط زیست به سرپرست و پرسنل HSE.

جهت کسب اطلاعات بیشتر برای تدوین طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک با همکاران فنی شرکت ایزو فرتاک تماس بگیرید. ما سعی می کنیم طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک در سریعترین زمان ممکن با کمترین هزینه در اختیار شما بگذاریم.

برای دانلود رایگان فایل WORD طرح اچ اس ای پلن مربوط به پروژه های کاری خود پیشنهاد می شود مقاله “دانلود HSE PLAN” را مطالعه کنید. تیم فنی شرکت ایزو فرتاک همراه با تیم فنی شرکت هوداک سیستم فرتاک مقالات بسیاری در مورد نحوه نگارش یا تدوین طرح HSEPLAN مکتوب کرده است. چنانچه اطلاعات تکمیلی جهت نگارش طرح HSEPLAN ندارید می توانید از مقالات دیگر سایت که در مورد اچ اس ای پلن مکتوب شده استفاده کنید. برای خرید طرح HSEPLAN مربوط به پسماند خشک شهری با ایزو فرتاک تماس بگیرید.

هدف از نگارش طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک چیست؟

هدف از تدوین طرح  HSE PLALN تشریح و تبیین کلیه  فعالیت های تأثیر گذار بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست جهت پیشگیری از بروز حوادث جانی، خسارت مالی، بیماری های شغلی جهت همکاران، کارفرما، پیمانکاران فرعی و کلیه افراد ذینفع و ایجاد آسیب های زیست محیطی و بهبود عملکرد HSE در پروژه واگذاری جمع آوری و حمل و نقل  پسماند خشک می باشد.

برای دانلود طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک چکار باید انجام دهیم؟

جهت کسب اطلاعات بیشتر برای تدوین طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک با همکاران فنی شرکت ایزو فرتاک تماس بگیرید. ما سعی می کنیم طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک در سریعترین زمان ممکن با کمترین هزینه در اختیار شما بگذاریم.

1 دیدگاه دربارهٔ «طرح HSE PLAN مربوط به جمع آوری پسماند خشک»

 1. بازتاب: تدوین HSEPLAN برای معدن - ایزو فرتاک021-49382

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا