اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز

اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز، این همان مدرکی است که شرکت های پیمانکار برای ثبت نام در وندورلیست شرکت نفت و یا حضور در مناقصات شرکت نفت به آن نیاز دارند.

اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز جهت حضور در وندورلیست شرکت نفت یا حضور در مناقصات دستگاه های اجرایی مربوط به صنعت نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی نیاز به 5 گواهینامه ایزو دارند.

ما در این مقاله سعی می کنیم شما را راهنمایی کنیم جهت اخذ 5 گواهینامه ایزو ویژه شرکت های پتروشیمی، نفت و گاز طبیعی.

شما پس از مطالعه مقاله ” اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز” اطلاعات کاملی از گواهینامه های مورد نیاز ایزو برای حوزه فعالیت سازمان خود، مرجع صادر کننده ایزو برای حضور در مناقصات و اعتبار گواهینامه ایزو صادر شده، به دست می آورید.

پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

5 گواهینامه ایزو ویژه شرکت های پتروشیمی، نفت و گاز طبیعی:

شرکت های پیمانکاری که در حوزه فعالیت (تعمیرات، تاسیسات، مشاوره، ساخت و تجهیز) صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی فعالیت می کنند، برای ورود به وندورلیست شرکت نفت و حضور در مناقصات نیاز به گواهینامه ایزو دارند.

در ابتدا می پردازیم به گواهینامه هایی که در کل شرکت های پیمانکاری نیاز دارند تا توسط مسئول مناقصه احراز صلاحیت شوند.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی شرکت های نفت و گازی): فرقی نمی کند سازمان شما در چه حوزه از فعالیت صنایع نفت و گاز فعالیت می کند. سازمان شما باید رتبه بندی مربوط به صنایع نفت و گاز را توسط سازمان برنامه و بودجه داشته باشد.

آیا سازمان شما گواهینامه صلاحیت پیمانکار در حوزه رتبه بندی نفت و گاز را دارد؟

اگر شرکت شما فاقد این گواهینامه است و رتبه بندی توسط ساجات نشده اید، بهتر از مقاله زیر را مطالعه کنید.

بیشتر بخوانیم: گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (رتبه بندی) چیست؟

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران: تمامی شرکت های پیمانکاری که درخواست حضور در مناقصات را دارند فارغ از نوع فعالیت خود باید اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نمایند. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط اداره کار استان ها بر اساس اجرای مصوبات اعلام شده دولت و اجرای الزامات ایمنی در کارگاه ها صادر می شود.

اگر سازمان شما خواستار حضور در مناقصات است باید حتما این گواهینامه را داشته باشد. بنابراین برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله زیر مصالعه گردد.

درصورتیکه سازمان شما دو گواهینامه نامبرده شده در بالا را داشته باشد، برای کسب حداکثر امتیاز لازم برای حضور در مناقصه، یا وندورلیست شرکت نفت، باید اقدام به اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز نمایید.

اغلب شرکت ها تماس می گیرند و سوال دارند، برای ثبت نام در وندورلیست شرکت نفت یا حضور در مناقصات شرکت نفت نیاز به چه گواهینامه ایزو یی داریم؟

5 گواهینامه ایزو ویژه شرکت های پتروشیمی، نفت و گاز طبیعی به شرح زیر است.

گواهینامه ایزو 9001:

اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز، استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت (QMS) را در سازمان ها بیان می کند. تمامی کسب و کارها فارغ از نوع فعالیت خود می توانند اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 9001 نمایند.

اخذ گواهینامه ایزو 9001 بیان کننده موضوع است که، سازمان دریافت کننده تمامی دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به سیستم مدیریت کیفیت را در سازمان خود به اجرا درآورده است.

همانطور که گفته شد استاندارد ایزو 9001 فقط مختص به صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی نیست. استاندارد ایزو 9001 جزو کاملترین استانداردهای مدیریتی است که تمامی کسب و کارها می توانند اقدام به اخذ آن نمایند.

گواهینامه ایزو 14001:

بیشتر بخوانیم: گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟

اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز، سازمان بین المللی استاندارد سازی (ISO)، استاندارد خانواده ایزو 14000 را ایجاد کرد، برای کسب و کارهایی که حفاظت از محیط زیست برای آنها اهمیت دارد. مهمترین استاندارد خانواده ISO 14000 که اغلب گواهینامه آن صادر می شود، استاندارد ایزو 14001 است.

سازمان شما با اخذ گواهینامه ایزو 14001 این تعهد را برای خود ایجاد می کند که حفاظت از محیط زیست و عدم آسیب به محیط زیست جزو برنامه های اصلی و استراتژیک آن سازمان می باشد.

ذینفعان و مشتریان شما متوجه می شوند شما اهداف زیست محیطی را دنبال می کند و این موضوع به تجاری سازی برند شما کمک می کند.

گواهینامه ایزو 45001:

اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز، استاندارد ایزو 45001 برای اولین بار در سال میلادی 2018 توسط سازمان بین المللی ایزو انتشار یافت. بنابراین مراجع صدور گواهینامه ایزو، این استاندارد را جایگزین OHSAS 18001 نمودند.

لذا از سال 2018 میلادی به بعد گواهینامه ایزو 45001 جایگزین گواهینامه اوهساس 18001 شد. استاندارد ایزو 45001 موارد مربوط به مدیریت ایمنی و بهداشت کارکنان سازمانی را عنوان می کند.

شرکت های پیمانکاری که در حوزه نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی فعالیت دارند باید حتما اقدام به اخذ گواهینامه ایزو 45001 نمایند.

پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت بهداشت و ایمنی شغلی از کارمندان و نیروی کاری شما در مقابله از بیماری ها و ریسک های موجود کاری جلوگیری می کند.

گواهینامه ایزو 29001:

اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز، مهمترین گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی استاندارد ایزو 29001 است. استاندارد ایزو 29001 همسو با الزامات ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) تدوین شده است. بنابراین سال 2020 میلادی بعد از آخرین ویرایش ایزو 9001 که مربوط به سال 2015 میلادی است، این استاندارد ویرایش پیدا کرد.

شرکت های پیمانکاری که در حوزه نفت و گاز فعالیت می کنند می توانند اقدام به پیاده سازی الزامات استاندارد ISO 29001:2020 نمایند. اخذ گواهینامه ایزو 29001 برای سازمان هایی که بر اساس دستورالعمل این استاندارد حرکت می کنند، دور از دسترس نیست.

استاندارد ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی را عنوان می کند. به دلیل اینکه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی به صورت فزاینده ای در معرض خطرات هستند، فرآیند پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 29001 می توان کمک شایانی به سازمان شما بکند.

گواهینامه HSE-MS:

اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز، گواهینامه HSE با گواهینامه HSE اداره کار متفاوت است. استاندارد HSE الزامات تدوین شده بین المللی توسط سازمان استاندارد BSI انگلستان است. گواهینامه HSE اداره کار همان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی است که در بال توضیح داده شد.

HSE مخفف سه کلمه بهداشت، ایمنی و محیط زیست است که وقتی کلمه MS به آن اضافه می گردد یعنی اینکه، سازمان شما فرآیند بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست را به درستی مدیریت می کند.

سازمان هایی که پروژه محور هستند و کارگاه فعال دارند باید اقدام به اخذ گواهینامه HSE-MS نمایند. این به شما کمک می کند با استفاده از الزامات و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت، کارکنان شما در معرض خطر قرار نگیرند، ریسک های کار شما نمایان شود و ارزیابی ریسک برای بالا بردن سطح ایمنی و بهداشت در پروژه شما مکتوب گردد.

در بالا به 5 گواهینامه ایزو ویژه شرکت های پتروشیمی، نفت و گاز طبیعی اشاره شد. آیا این 5 گواهینامه ایزو نیاز سازمان شما را برای ثبت نام در وندورلیست شرکت نفت و حضور در مناقصات شرکت نفت برطرف می کند؟

در جواب باید گفت بله. ولی سازمان شما می تواند گواهینامه های ایزوی بیشتری هم داشته باشد تا تعهد سازمانی خود را قوی تر نشان دهید.

به طور عمومی تمامی شرکت های فعال در حوزه کاری سازمان شما (صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی) این 5 گواهینامه را دارند. آیا شما نیاز دارید خود را متفاوت از دیگر شرکت ها اعلام کنید.

لطفا به ادامه مقاله توجه کنید.

گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز:

مسلماً ممکن است سازمان شما بخواهد خود را متفاوت تر از دیگر شرکت های پیمانکاری نشان دهد. تمای شرکت های پیمانکاری در حوزه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی 5 گواهینامه عنوان شده در بالا را دارند.

اگر سازمان شما در حوزه صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی فعالیت می کند شما می توانید گواهینامه ایزو دیگری دریافت کنید.

ما لیست این استانداردها را در اختیار شما می گذاریم.

گواهینامه E&P: کلمه E&P اختصار Exploration and Production یعنی اکتشاف و تولید است. شرکت های پیمانکار که در حوزه اکتشاف چاه های نفت و گاز طبیعی فعالیت می کنند می توانند داخل ایران اقدام به اخذ گواهینامه E & P نمایند.

استاندارد E and P الزامات مدیریت ریسک و کیفیت را در حوزه اکتشاف چاه های عمیق نفت و گاز بیان می کند.

گواهینامه ایزو 10006: اغلب شرکت های پیمانکار که در حوزه صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی فعالیت می کنند، پروژه محور هستند. مدیریت پروژه می تواند در صنعت نفت بسیار حائز اهمیت باشد. بنابراین شما نیاز به یک مشاور ایزو دارید تا الزامات سیستم مدیریت پروژه را برای شما ایجاد کند. شما می توانید گواهینامه ایزو 10006 را دریافت کنید تا تعهد خود را در مورد مدیریت پروژه های صنایع نفت بیان کنید.

گواهینامه ایزو 21500: سیستم مدیریت کیفیت در پروژه می تواند به پیشرفت اهداف شما در پروژه های صنایع نفت کمک کند. استاندارد ایزو 21500 راهنمایی هایی را در مورد مفاهیم مدیریت پروژه ارائه می دهد. این رهنمودها بر عملکرد پروژه تاثیر مستقیم دارد.

بنابراین اخذ گواهینامه ایزو 21500 برای شرکت های پیمانکار که در حوزه صنایع نفت و گاز فعالیت دارند و پروژه محور هستند، پیشنهاد می شود.

گواهینامه ایزو 31000: بررسی ریسک های موجود در پروژهای کاری مربوط به صنایع نفت بسیار مهم است. ایزو 31000 استاندارد بین المللی تدوین شده توسط سازمان ایزو است که، دستورالعمل ها و آئین نامه هایی در مورد مدیریت هر نوع ریسک در فعالیت های پیمانکاری و تجاری عنوان می کند.

مرجع صدور گواهینامه ایزو:

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز برای حضور در مناقصه یا ثبت نام وندورلیست شرکت نفت سوال دارند ازکی گواهینامه ایزو دریافت کنیم.

نهادهای بیشماری در ایران هستند که به اسم گواهینامه بین المللی، گواهینامه ایزو صادر می کنند. اغلب نهادهای صدور گواهینامه ایزو قیمت های مختلفی بابت صدور گواهینامه ایزو درخواست می کنند.

شما زمانی که به عنوان مشتری ایزو با هر یک از این مراجع صحبت کنید، اطلاعات متفاوتی را دریافت می کنید و هر یک ادعا می کنند گواهینامه معتبر را صادر می کنند.

شما به راحتی می توانید متوجه شوید چه مرجعی با صداقت صحبت می کند و چه مرجعی گواهینامه ایزو فیک را به جای گواهینامه ایزو اصلی میفروشند.

تیم فنی ایزو فرتاک اطلاعات جامعی را در مورد مرجع صدور گواهینامه ایزو در اختیار شما می گذارد.

عموماً شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران اعلام می کنند گواهینامه ایزو از نگلیس، کانادا، آلمان، ایتالیا یا حتی تحت اعتبار ASCB صادر می کنند.

برای اعتبار سنجی گواهینامه ایزو شما باید به سایت WWW.IAF.NU مراجعه کنید، به دلیل اینکه تنها مرجع رسمی جهت تایید گواهینامه ایزو در کل دنیا همین سایت است.

زمانی که وراد سایت IAF می شوید، شما 64 کشور دنیا را روی نقشه ملاحضه می کنید که با رنگ آبی پر رنگ خاص شده اند.

رنگ آبی بیان کننده این است که سازمان اعتبار دهنده آن کشور مورد تایید قرار گرفته است. به راحتی و زمانی که شما روی آن کشور کلیک می کنید، سازمان اعتبار دهنده در آن کشور به شما معرفی می شود و لینک سایت سازمان اعتبار دهنده در اختیار شما گذاشته می شود.

زمانی که وارد سایت سازمان اعتبار دهنده می شوید، به راحتی می توانید مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو که تحت اعتبار سازمان معرفی شده گواهینامه ایزو صادر می کنند، را شناسایی کنید.

مثلاً شما می خواهید گواهینامه ایزو یی دریافت کنید که مورد تایید سازمان استاندارد ایران باشد. به راحتی وارد سایت IAF شوید. برای ورود به سایت IAF نیاز به هیچ فیلتر شکنی ندارید.

بعد از ورود به سایت IAF در قسمت IAF MLA Signatories کشورهای تایید شده توسط IAF را مشاهده می کنید. نقشه کشور ایران با رنگ آبی در مرکز مشخص است. زمانیکه روی نقشه ایران کلیک می کنید سازمان ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) به شما معرفی می شود.

روی لوگو NACI کلیک نمایید تا آدرس سایت NACI در اختیار شما قرار گیرد. حالا شما به راحتی وارد سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می شوید. CB هایی که توسط این مرکز بر اساس استاندارد ISO 17020 مورد تایید قرار گرفته اند، مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو معتبر در ایران هستند.

سازمان شما جهت اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز می تواند از مراجع خصوصی که در ایران گواهینامه ایزو صادر می کنند، اقدام نماید. اغلب مراجع بین المللی صدور گواهینامه ایزو، سازمان شما را ممیزی می کنند و در صورت تایید برای شما گواهینامه ایزو صادر می کنند.

این ممکن است برای شما هزینه های زیادی داشته باشد. بلحاظ اینکه شما باید یک مشاور ایزو استخدام کنید تا الزامات سیستم مدیریت را در مجموعه شما پیاده سازی نماید.

اخذ گواهینامه ایزو بین المللی ممکن است برای شما زمان بر نیز باشد. البته سازمان شما می تواند با کمک تیم مهندسین ایزو فرتاک در مدت زمان کوتاهی اقدام به اخذ گواهینامه ایزو بین المللی نمایید.

منتها این ممکن است برای شما هزینه داشته باشد. بلحاظ اینکه شما درخواست اخذ گواهینامه ایزو معتبر داشته اید.

شما می توانید توسط ما و از طریق مراجعی که اعلام می کنند گواهینامه ایزو تحت نظارت ASCB یا IAFCB می دهند با هزینه خیلی پایین تر از مرجع صدور گواهینامه ایزو دریافت کنید.

شما می توانید از شرکت ایزو فرتاک با اطمینان گواهینامه های ایزو جهت حضور در مناقصات ویژه صنایع نفت و گاز را دریافت نمایید.

1 دیدگاه دربارهٔ «اخذ گواهینامه ایزو ویژه صنایع نفت و گاز»

  1. بازتاب: اخذ فوری گواهینامه ایزو برای پیمانکاران - ایزو فرتاک49382

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا