ارزیابی ریسک چیست؟ – 5 نکته مهم در ارزیابی ریسک

در اینجا نمونه‌های رایج ارزیابی ریسک آورده شده است: ارزیابی خطر سلامت و ایمنی – نوعی ارزیابی خطر که توسط مدیران ایمنی برای تعیین خطرات ایمنی و سلامت مرتبط با شغل، محیط کار و فرآیندهای فعلی استفاده می‌شود. خطرات را می توان به صورت بیولوژیکی، شیمیایی، انرژی، محیطی و مواردی از این قبیل شناسایی کرد.

ارزیابی ریسک چیست؟ - 5 نکته مهم در ارزیابی ریسک

با برجسته کردن خطرات خاص و تهدیدهای بالقوه، ارزیابی ریسک به ایجاد آگاهی مناسب از آنها در بین کارکنان و مدیران کمک می کند. علاوه بر این، ارزیابی ریسک همچنین می تواند به مدیران کمک کند تا مشخص کنند چه کسانی به ویژه در معرض خطر هستند و چگونه اقدامات لازم را برای محافظت از آنها انجام دهند.

ارزیابی ریسک چیست؟

ارزیابی ریسک فرآیندی اساسی است که به سازمان ها در شناسایی و کاهش خطرات بالقوه ای که می تواند بر توانایی آنها برای انجام کارآمد تجاری تأثیر منفی بگذارد، کمک می کند. این ارزیابی ها با ارائه یک رویکرد ساختاریافته برای شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک، نقش مهمی در حفاظت از دارایی ها و عملیات تجاری ایفا می کنند. این مقاله به بررسی مفهوم ارزیابی ریسک، مراحل اساسی آن و اهمیت آن در صنایع مختلف می پردازد.

تعریف ارزیابی ریسک چیست؟

ارزیابی ریسک فرآیند سیستماتیک شناسایی خطرات و ارزیابی تأثیر بالقوه آنها بر توانایی یک سازمان برای عملکرد است. این شامل شناسایی خطرات، پیامدهای بالقوه و توسعه اقدامات، فرآیندها و کنترل‌هایی برای کاهش این خطرات است. با انجام ارزیابی‌های ریسک، کسب‌وکارها می‌توانند به طور فعال تهدیدهای مربوط به عملیات خود را مدیریت کنند و تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند تا از دارایی‌ها و شهرت خود محافظت کنند.

5 مرحله ارزیابی ریسک

نقش یک چارچوب ارزیابی ریسک (RAF)

برای انجام موثر ارزیابی ریسک، سازمان ها اغلب از چارچوب ارزیابی ریسک (RAF) استفاده می کنند. RAF به عنوان یک متدولوژی ساختاریافته برای اولویت‌بندی و مستندسازی ارزیابی‌های ریسک، از جمله موارد مرتبط با زیرساخت فناوری اطلاعات (IT) عمل می‌کند. این به سازمان ها در شناسایی خطرات بالقوه، ارزیابی تأثیر آنها بر دارایی های تجاری و برنامه ریزی برای پیامدهای احتمالی در صورت تحقق این خطرات کمک می کند.

به طور معمول، در شرکت های بزرگ، مدیر ارشد ریسک (CRO) یا مسئول ایمنی بر فرآیند ارزیابی ریسک نظارت می کند و از اجرای کامل و همسویی آن با اهداف سازمان اطمینان حاصل می کند.

پنج مرحله کلیدی در ارزیابی ریسک

فرآیند انجام ارزیابی ریسک می تواند بر اساس ریسک های خاص مرتبط با یک تجارت، صنعت یا الزامات انطباق متفاوت باشد. با این حال، پنج مرحله کلی وجود دارد که سازمان ها می توانند دنبال کنند:

مرحله 1: شناسایی خطرات: مرحله اولیه شامل شناسایی خطرات بالقوه ای است که می تواند بر عملیات سازمان تأثیر منفی بگذارد. این خطرات ممکن است شامل بلایای طبیعی، قطع برق، حملات سایبری، قطع برق یا هر رویداد دیگری باشد که تداوم کسب و کار را تهدید می کند.

مرحله 2: تعیین آسیب بالقوه: هنگامی که خطرات شناسایی شدند، مرحله بعدی تعیین این است که در صورت تحقق ریسک های شناسایی شده، کدام دارایی های تجاری تحت تأثیر نامطلوب قرار می گیرند. این شامل زیرساخت های حیاتی، سیستم های فناوری اطلاعات، عملیات تجاری، شهرت شرکت و حتی ایمنی کارکنان می شود.

مرحله 3: ارزیابی ریسک ها و توسعه اقدامات کنترلی: یک تجزیه و تحلیل جامع ریسک برای ارزیابی چگونگی تأثیر مخاطرات بر دارایی های تجاری انجام می شود. سپس سازمان ها اقدامات و کنترل هایی را برای به حداقل رساندن یا حذف اثرات نامطلوب این خطرات بر دارایی های خود ایجاد می کنند. خطرات بالقوه می تواند شامل آسیب اموال، وقفه در کسب و کار، ضرر مالی و مجازات های قانونی باشد.

مرحله 4: ثبت یافته ها: تمام یافته های ارزیابی ریسک باید به دقت ثبت و به عنوان اسناد رسمی نگهداری شوند. این سوابق باید شامل جزئیاتی در مورد خطرات احتمالی، خطرات مرتبط، و استراتژی های موجود برای پیشگیری یا کاهش این خطرات باشد.

مرحله 5: بررسی و به روز رسانی منظم: در یک محیط تجاری که به سرعت در حال تغییر است، خطرات بالقوه، خطرات و کنترل های مرتبط می توانند تکامل یابند. برای موثر ماندن، سازمان ها باید به طور دوره ای ارزیابی های ریسک خود را برای انطباق با این تغییرات بررسی و به روز کنند.

ابزارهای ارزیابی ریسک، مانند الگوهای ارزیابی ریسک متناسب با صنایع خاص، می‌توانند برای سازمان‌هایی که ارزیابی‌های اولیه ریسک خود را توسعه می‌دهند یا ارزیابی‌های موجود را به‌روز می‌کنند، ارزشمند باشند.

استفاده از ماتریس ارزیابی ریسک

ماتریس ارزیابی ریسک یک ابزار ارزشمند در فرآیند ارزیابی ریسک است. معمولاً به عنوان یک شبکه با محورهایی با برچسب “احتمال” و “نتیجه” نشان داده می شود که هر دو از “کم” تا “بالا” متغیر هستند. هر رویداد یا ریسک بر روی ماتریس رسم می شود و احتمال و پیامد آن موقعیت آن را تعیین می کند. این نمایش بصری به سازمان ها کمک می کند تا ریسک ها را اولویت بندی کرده و منابع را به طور موثر تخصیص دهند.

ارزیابی ریسک کمی در مقابل کیفی

ارزیابی ریسک می تواند ماهیت کمی یا کیفی داشته باشد. در ارزیابی‌های کمی ریسک، مقادیر عددی به احتمال وقوع یک رویداد و تأثیری که می‌تواند داشته باشد، نسبت داده می‌شود. این مقادیر برای محاسبه عوامل خطر، که می توانند با اثرات مالی خاص ترسیم شوند، استفاده می شوند.

برعکس، ارزیابی ریسک کیفی شامل احتمالات عددی یا پیش‌بینی زیان نمی‌شود. آنها بر رتبه بندی ریسک ها بر اساس خطر درک شده و پیامدهای بالقوه آنها تمرکز می کنند.

مدیریت ریسک در QMS, شرح در تصویر

مزایای ارزیابی ریسک برای سازمان ها

اهداف خاص ارزیابی ریسک می تواند بر اساس صنعت، نوع کسب و کار و الزامات نظارتی به طور گسترده ای متفاوت باشد. برخی از اهداف و اهداف مشترک برای انجام ارزیابی ریسک در صنایع عبارتند از:

 1. شناسایی آسیب‌پذیری‌ها: شناسایی آسیب‌پذیری‌ها در زیرساخت‌های تولید سازمان، سیستم‌های فناوری اطلاعات یا سایر حوزه‌های حیاتی.
 2. انطباق: اطمینان از انطباق با قوانین، دستورات و مقررات خاص صنعت، مانند انطباق با امنیت اطلاعات.
 3. کاهش ریسک: توسعه استراتژی ها و کنترل هایی برای کاهش خطرات شناسایی شده و کاهش تأثیر آنها.
 4. تداوم کسب و کار: تضمین تداوم عملیات تجاری در مواجهه با اختلالات احتمالی.
 5. حفاظت از دارایی: حفاظت از دارایی های مهم تجاری، از جمله داده ها، امکانات و شهرت.

درک عمیق تر از ارزیابی ریسک

بیایید عمیق‌تر به مفهوم ارزیابی ریسک و جنبه‌های مختلف آن بپردازیم:

1. درک ارزیابی ریسک

ارزیابی ر یسک فرآیندی سیستماتیک و ساختاریافته است که سازمان ها برای شناسایی، تجزیه و تحلیل و کاهش خطرات و خطرات احتمالی که می تواند بر عملیات آنها تأثیر بگذارد، استفاده می کند. این خطرات می توانند از منابع مختلفی از جمله فرآیندهای داخلی، عوامل خارجی و الزامات انطباق ناشی شوند. اهداف اولیه ارزیابی ریسک عبارتند از:

 • شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری های بالقوه ای که ممکن است سازمان را تحت تأثیر قرار دهد.
 • تأثیر بالقوه و احتمال این خطرات را ارزیابی کنید.
 • توسعه استراتژی ها و کنترل هایی برای مدیریت و کاهش موثر این خطرات.
 • خطرات را بر اساس شدت و پیامدهای احتمالی آنها اولویت بندی کنید.

2. مولفه های ارزیابی ریسک

ارزیابی ر یسک معمولاً شامل چندین مؤلفه کلیدی است:

 • شناسایی ریسک: این مرحله شامل شناسایی تمام خطرات و خطرات بالقوه ای است که می تواند سازمان را تحت تاثیر قرار دهد. این خطرات می تواند داخلی باشد، مانند عملیاتی یا مربوط به انطباق، یا خارجی، مانند بلایای طبیعی یا نوسانات بازار.
 • تجزیه و تحلیل ریسک: زمانی که ریسک‌ها شناسایی شدند، سازمان‌ها شدت هر ریسک و تأثیر بالقوه آن را بر جنبه‌های مختلف کسب‌وکار، از جمله جنبه‌های مالی، عملیاتی، اعتباری و نظارتی ارزیابی می‌کنند. این تحلیل اغلب شامل تخصیص رتبه یا امتیاز ریسک به هر ریسک است.
 • ارزیابی ریسک: در این مرحله، سازمان ها احتمال وقوع هر ریسک و پیامدهای بالقوه آن را در نظر می گیرند. این به تعیین سطح کلی ریسک و اولویت بندی ریسک ها برای تلاش های کاهش کمک می کند.
 • کاهش ریسک: سازمان ها استراتژی ها و کنترل هایی را برای مدیریت و کاهش ریسک های شناسایی شده توسعه می دهند. این اقدامات کاهشی می تواند شامل اجرای اقدامات امنیتی، بهبود فرآیندهای عملیاتی، خرید بیمه، یا تنوع بخشیدن به استراتژی های تجاری باشد.
 • نظارت و بررسی: ارزیابی ریسک یک فرآیند مداوم است. سازمان ها به طور مستمر بر اثربخشی استراتژی های کاهش ریسک خود نظارت می کنند و ارزیابی های ریسک خود را به طور منظم برای انطباق با شرایط متغیر و خطرات نوظهور بررسی می کنند.

3. انواع ارزیابی ریسک

ارزیابی های ریسک را می توان بر اساس تمرکز و دامنه آنها به انواع مختلفی دسته بندی کرد:

 • ارزیابی ریسک سازمانی: این ارزیابی ریسک‌ها را در کل سازمان ارزیابی می‌کند و شامل طیف وسیعی از ریسک‌ها، از استراتژیک گرفته تا عملیاتی و مرتبط با انطباق است. خطراتی را در نظر می گیرد که می تواند بر کل سازمان تأثیر بگذارد.
 • ارزیابی ریسک عملیاتی: این ارزیابی بر ریسک های مرتبط با فعالیت ها و فرآیندهای عملیاتی روزانه تمرکز دارد. این شامل خطرات مربوط به اختلالات زنجیره تامین، شکست فناوری و خطاهای انسانی است.
 • ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات: این به طور خاص ریسک های مربوط به امنیت سیستم های اطلاعاتی و داده های سازمان را ارزیابی می کند. تهدیدهایی مانند حملات سایبری، نقض داده ها و دسترسی غیرمجاز را ارزیابی می کند.
 • ارزیابی ریسک مالی: این ارزیابی ریسک های مرتبط با ثبات مالی را ارزیابی می کند و شامل ریسک های مرتبط با نوسانات بازار، ریسک های اعتباری و سرمایه گذاری های مالی می شود.

4. ارزیابی ریسک کمی در مقابل کیفی

ارزیابی ر یسک می تواند کمی یا کیفی باشد:

 • ارزیابی کمی ریسک: در این رویکرد، سازمان‌ها مقادیر عددی را به احتمال وقوع یک رویداد و تأثیر مالی احتمالی در صورت وقوع آن اختصاص می‌دهند. این مقادیر برای محاسبه امتیاز ریسک استفاده می شود که اغلب به صورت پولی بیان می شود. این رویکرد به ویژه برای ارزیابی ریسک های مالی و سرمایه گذاری مفید است.
 • ارزیابی کیفی ریسک: ارزیابی‌های کیفی شامل مقادیر عددی نمی‌شوند، بلکه بر رتبه‌بندی ریسک‌ها بر اساس اهمیت درک شده یا پیامدهای بالقوه آنها تمرکز می‌کنند. این رویکرد اغلب زمانی استفاده می شود که داده های دقیق یا اطلاعات تاریخی محدود باشد.

5. اهمیت ارزیابی ریسک

ارز یابی ریسک موثر به چند دلیل ضروری است:

 • کاهش ریسک: به سازمان ها کمک می کند تا مسائل بالقوه را قبل از تبدیل شدن به مشکلات بحرانی شناسایی و به طور فعال رسیدگی کنند و احتمال زیان های مالی و اختلالات عملیاتی را کاهش می دهد.
 • انطباق: بسیاری از صنایع و نهادهای نظارتی سازمان ها را ملزم به انجام ارزیابی ریسک برای اطمینان از انطباق با استانداردهای ایمنی، امنیت و محیط زیست می کنند.
 • تصمیم گیری: ارزیابی ریسک داده های ارزشمندی را برای تصمیم گیری آگاهانه فراهم می کند. سازمان ها می توانند منابع را تخصیص دهند، در اقدامات کاهشی سرمایه گذاری کنند و بر اساس ریسک های شناسایی شده اولویت ها را تعیین کنند.
 • مدیریت شهرت: سازمان ها با پرداختن به ریسک ها و به حداقل رساندن تأثیر آنها، از شهرت خود محافظت می کنند و با مشتریان، شرکا و ذینفعان اعتماد ایجاد می کنند.

نتیجه

در نتیجه، ارز یابی ریسک یک فرآیند حیاتی است که به سازمان ها کمک می کند تا خطرات بالقوه ای را که می تواند بر عملیات تجاری آنها تأثیر بگذارد شناسایی و مدیریت کنند. با پیروی از یک رویکرد ساختاریافته و به کارگیری چارچوب‌های ارز یابی ریسک (1)، کسب‌وکارها می‌توانند به طور سیستماتیک ریسک‌ها را ارزیابی کنند، اقدامات کنترلی را توسعه دهند و سوابق یافته‌های خود را حفظ کنند. استفاده از ماتریس های ارز یابی ریسک، اعم از کمی یا کیفی، به اولویت بندی ریسک ها کمک می کند. بررسی منظم و به‌روزرسانی ارزیابی‌های ریسک تضمین می‌کند که سازمان‌ها در برابر تهدیدات در حال تحول انعطاف‌پذیر باقی می‌مانند و از اهداف کلی کسب‌وکار و تداوم حمایت می‌کنند.

سوالات متداول

ارزیابی ریسک چیست؟

ارزیابی ریسک فرآیندی اساسی است که به سازمان ها در شناسایی و کاهش خطرات بالقوه ای که می تواند بر توانایی آنها برای انجام کارآمد تجاری تأثیر منفی بگذارد، کمک می کند. این ارزیابی ها با ارائه یک رویکرد ساختاریافته برای شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک، نقش مهمی در حفاظت از دارایی ها و عملیات تجاری ایفا می کنند.

تعریف ارزیابی ریسک چیست؟

ارز یابی ریسک فرآیند سیستماتیک شناسایی خطرات و ارزیابی تأثیر بالقوه آنها بر توانایی یک سازمان برای عملکرد است. این شامل شناسایی خطرات، پیامدهای بالقوه و توسعه اقدامات، فرآیندها و کنترل‌هایی برای کاهش این خطرات است. با انجام ارز یابی‌های ریسک، کسب‌وکارها می‌توانند به طور فعال تهدیدهای مربوط به عملیات خود را مدیریت کنند و تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند تا از دارایی‌ها و شهرت خود محافظت کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا