رتبه بندی شرکت های خدماتی

رتبه بندی شرکت های خدماتی توسط اداره کار

رتبه بندی شرکت های خدماتی توسط اداره کار چیست؟ رتبه بندی شرکت های خدماتی چگونه انجام می شود؟

چه سازمانی رتبه بندی شرکت های خدماتی را انجام می دهد؟ روند رتبه بندی شرکت های خدماتی چگونه است؟ چه شرکت هایی جزو دسته خدماتی محسوب می گردند؟ چه مدارکی برای رتبه بندی شرکت های خدماتی نیاز است؟ مدت زمان رتبه بندی شرکت های خدماتی چقدر است؟

رتبه بندی شرکت های خدماتی توسط اداره کار

اینها سوالات شرکت های پیمانکاری است که برای ورود به مناقصه از آنها درخواست شده گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری برای شرکت های خدماتی را ارائه دهند. احتمالاً شما هم به عنوان شرکت پیمانکاری همین چالش را دارید. ممکن است برای شما سوال به وجود آمده باشد که شرکت ها توسط سازمان برنامه و بودجه رتبه بندی می شوند، پس “رتبه بندی شرکت های خدماتی چیست؟”. گروه مهندسین شرکت “ایزو فرتاک” از طریق مقاله “رتبه بندی شرکت های خدماتی” به چالش های شما پاسخ مناسبی می دهد.

رتبه بندی شرکت های خدماتی چیست؟

پیمانکاران حقیقی یا حقوقی توسط دولت به دو دسته کلی تقسیم بندی شده اند. در حقیقت دولت براساس نوع فعالیت پیمانکاران آنها را دسته بندی می کند. پیمانکارانی که حوزه فعالیت آنها (مشاوره ای، پیمانکاران تاسیسات ساختمانی، پیمانکاران تاسیسات نفت و گاز، شرکت های انفورماتیکی و….) باید توسط سامانه ساجات اقدام به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یا رتبه پیمانکاری نمایند.

پیمانکارانی که معمولاً امور کاری کوچکتری را انجام می دهند به عنوان شرکت های خدماتی اعلام می شوند و این شرکت ها باید توسط اداره کار استان خود اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نمایند. اداره کار استان ها بر اساس نوع فعالیت شرکت های خدماتی آنها را رتبه بندی می کنند.

رتبه بندی شرکت های خدماتی به واقع توان کاری شرکت است که توسط آن صلاحیت اجرایی و مدیریتی آن پیمانکار بر اساس آیین نامه و دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری شرکت های خدماتی، مقرر و تعیین می شود. شرکت های خدماتی در هفت حوزه کاری رتبه بندی می شوند که در ادامه مقاله به آن پرداخته می شود.

رتبه بندی شرکت های خدماتی چگونه انجام می شود؟

رتبه بندی شرکت های خدماتی به واقع عددی است که براساس آن توان اجرایی و فنی پیمانکاران را به دست می آورند. رتبه بندی شرکت های خدماتی بین رتبه 7 و رتبه 1 تقسیم بندی می شوند. رتبه 7 شرکت های خدماتی نشان دهنده حداقل توان اجرایی و مدیریتی شرکت و رتبه 1 نشان دهنده حداکثر توان اجرا و مدیریتی شرکت است.

هزینه-دریافت-طرح-طبقه-بندی-مشاغل-چقدر-است

شرکت های پیمانکاری با دریافت گواهینامه ایزو و ارائه مستندات سیستم مدیریت کیفیت توان مدیریتی خود را می توانند افزایش دهند. اما ملاک تشخیص توان مدیریتی و اجرایی شرکت های خدماتی چیست؟. امتیاز بندی و رتبه بندی شرکت های خدماتی به شرح زیر می باشد.

جمع حداکثر امتیازات جهت رتبه بندی شرکت های خدماتی که توسط اداره کار صورت می پذیرد 1400 است که طی جدول زیر مشخص می شود.

شاخص مورد بررسیبه دست آوردن حداکثر امتیاز
سوابق تجربی مدیر و اعضاء هیئت مدیره100 امتیاز
تحصیلات مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره200 امتیاز
تعداد کارکنان دفتر مرکزی100 امتیاز
سوابق مالی شرکت و لیست بیمه شرکت250 امتیاز
موقعیت اداری دفتر شرکت250 امتیاز
تعداد پرسنل لیست های پیمان (ردیف های پیمان)300 امتیاز
تجهیزات100 امتیاز
سابقه ی تاسیس شرکت100 امتیاز

اما نحوه درنظر گرفتن امتیاز چگونه است:

 • به ازای هرسال سابقه کار اعضاء هیئت مدیره و ارائه سوابق بیمه یک امتیاز و برای مدیرعامل شرکت دو امتیاز در نظر گرفته می شود.
 • جهت امتیاز بندی تحصیلات مدیرعامل شرکت و اعضاء برای دیپلم 25 امتیاز، کاردانی 35 امتیاز، کارشناسی 45 امتیاز، کارشناسی ارشد 55 امتیاز و برای مدرک تحصیلی دکترا 70 امتیاز در نظر گرفته می شود.
 • سابقه مالی شرکت بر اساس تعداد قراردادهای سه سال اخیر، مبلغ سود اظهارنامه مالیاتی و مبلغ ریالی قراردادهای سه سال اخیر بررسی می شود. به ازای هر دو میلیون تومان مبلغ قرارداد یک امتیاز در نظر گرفته می شود.
 • تعداد نیروی انسانی که در دفتر کاری مشغول به فعالیت و در لیست بیمه هستند برای محاسبه امتیاز و رتبه بندی مهم می باشد. چنانچه تعداد نفرات فعال در لیست بیمه شرکت بالای 10 نفر و به ازای هر سال کارکرد این نفرات یک امتیاز برای شرکت متقاضی رتبه بندی امتیاز در نظر گرفته می شود.
 • محل فیزیکی دفتر مرکزی حتماً باید اداری، موقعیت اداری یا تجاری باشد. محل تجاری نباید کمتر از 20 متر باشد. دفتر مرکزی باید حتماً دفتر کار باشد و نمی تواند منزل مسکونی باشد.
 • تعداد نفرات لیست پیمان برای امتیاز بندی و اخذ رتبه بندی بهتر شرکت های خدماتی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. تعداد نفرات بالای 100 نفر برای هر پیمان باعث می شود شرکت ها کلیه امتیاز این بخش را دریافت کنند.
 • تجهیزات باید با فاکتور رسمی خرید ارائه شوند. بنابراین جهت تکمیل لیست تجهیزات به ارائه یا عدم ارائه فاکتور رسمی خرید توجه کنید.
 • سابقه تاسیس شرکت برای امتیاز بندی و رتبه بندی اهمیت دارد.

چه سازمانی رتبه بندی شرکت های خدماتی را انجام می دهد؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره کار استان ها را به عنوان دبیر صلاحیت جهت احراز صلاحیت شرکت های خدماتی معرفی کرده است. بنابراین، شرکت ها برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و رتبه بندی باید به اداره کار استان محل ثبت اساسنامه خود مراجعه نمایند. محل فیزیکی پیمان یا کارگاه فعال مهم نیست بلکه مهم ثبت شرکت که آدرس آن در اساسنامه شرکت اعلام شده ملاک قرار می گیرد.

 اداره کار استان ها دفاتر انجمن استانی را مامور دریافت مستندات شرکت ها، بررسی مستندات و ارائه مستندات به اداره کار معرفی کرده است. انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی در استان ها پس از بارگذاری مدارک توسط شرکت ها، اقدام به ممیزی شرکت متقاضی می کنند و در صورت تایید روند ممیزی و مستندات، مدارک را جهت احراز صلاحیت و بازرسی به اداره کار استان ارجاع می دهند.

اداره کار استان ها در صورت احراز صلاحیت شرکت های پیمانکار را رتبه بندی می کند و گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری شرکت های خدماتی برای مدت دو سال در اختیار پیمانکاران قرار می گیرد. قبل از اتمام مدت زمان دوسال پیمانکار باید اقدام به تمدید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نماید. ممکن است پیمانکاران بتوانند رتبه خود را افزایش دهند که این موضوع زمان تمدید می تواند صورت پذیرد.

فرآیند رتبه بندی شرکت های خدماتی چگونه است؟

شرکت های پیمانکاری جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری شرکت های خدماتی سوال دارند، فرآیند رتبه بندی شرکت های خدماتی  و مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چگونه است.

پس از اینکه کلیه مدارک و مستندات درخواست شده توسط اداره کار طبق چک لیست اعلام شده در دستورالعمل آماده شد، شما باید این مدارک را در سامانه اداره کار بارگذاری کنید. بعد از بارگذاری پرونده شما از طریق دفتر انجمن صنفی انتخاب شده بررسی می گردد و توسط بازرس دفتر انجمن ممیزی می شود. چنانچه مدارک و مستندات توسط دفتر انجمن تایید شود، پرونده شما به اداره کار استان ارسال می گردد.

دیبر صلاحیت اداره کار پرونده شما را بررسی می کند و پس از تایید به واحد بازرسی اداره کار ارجاع می دهد. بازرس اداره کار به محل دفتر شما که طبق مدارک و مستندات اعلام کرده اید مراجعه می کند و در صورت تایید گزارش بازرسی از محل دفتر را برای اداره کار ارسال می کند. پرونده شما در کمیته صلاحیت اداره کار بررسی می شود و در صورت تایید رتبه بندی شده و گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی توسط اداره کار برای شما صادر می شود.

برای اطلاع از مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری، کلیک نمایید و مقاله مورد نظر را مطالعه کنید.

چه شرکت هایی توسط اداره کار رتبه بندی می شوند؟

پیمانکارانی که به عنوان شرکت های خدماتی توسط اداره کار معرفی شده اند در هفت حوزه فعالیت رتبه بندی می شوند. حوزه فعالیت شرکت های پیمانکاری برای رتبه بندی شرکت های خدماتی به شرح زیر می باشد.

 • امور ایاب و ذهاب، شرکت هایی که به عنوان حمل و نقل فعالیت دارند.
 • تعمیر و نگهداری، شرکت هایی که در حوزه تعمیر و نگهداری ماشین آلات اداری فعالیت دارند.
 • امور آشپزخانه و رستوران، شرکت ها و پیمانکارانی که در حوزه کترینگ و پذیرایی همچنین مهمانسرا ها اقدام به فعالیت می کنند.
 • خدمات عمومی، پیمانکارانی که خدمات شهری، تنظیفات شهری، تنظیفات منازل و شرکت ها، آبدارخانه، جوابگویی به تلفن و … جزو فعالیت آنها است.
 • نگهداری از فضای سبز، پیمانکارانی که امور نگهداری، ایجاد و خدمات فضای سبز را انجام می دهند.
 • امور تایپ و تکثیر، چاپخانه ها و کسب و کارهایی که تایپ، چاپ اوراق و تکثیر را انجام می دهند.
 • تاسیسات، پیمانکارانی که تاسیسات خزد ساختمانی و سازمانی را انجام می دهند.

هفت موضوع مکتوب شده باید حتماً در موضوع اساسنامه شرکت ها ثبت شده باشد و صرف اینکه شرکت این امور را انجام دهد کافی نمی باشد.

مدت زمان رتبه بندی شرکت های خدماتی چقدر است؟

شرکت های پیمانکاری برای ورود به مناقصه نیاز به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و ارائه آن به کارفرما دارند. بنابراین، بدون داشتن گواهینامه رتبه بندی شرکت های خدماتی، پیمانکاران نمی توانند وارد مناقصه شوند. پس مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بسیار مهم است.

معمولاً پیمانکاران به دلیل عدم اطلاعات کافی امور مربوط به کارسازی و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری را برون سپاری کرده و از طریق یک شرکت واسط به دنبال دریافت گواهینامه هستند. شرکت های بیشماری منجمله شرکت های ثبتی ممکن است به عنوان یک شرکت واسط بتوانند شما را در مدت زمان کوتاهی به این گواهینامه برسانند.

قیمت های متفاوتی توسط شرکت ها درخواست می گردد تا شما را به گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری برسانند و هر یک ادعاهای عجیب و شکننده ای دارند. بنابراین، برای انتخاب یک شرکت واسط که بتواند در سریعترین زمان ممکن شما را به گواهینامه صلاحیت اداره کار برساند خیلی سخت می باشد.

شرکت ایزو فرتاک مفتخر است طی سالیان فعالیت حداقل به 200 شرکت مشاوره جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ارائه داده است. مشاوره ما برای اخذ گواهینامه رتبه بندی شرکت های خدماتی رایگان است و پیمانکاران می توانند بدون هزینه از ما روند اخذ این مدرک را جویا شوند.

ما سعی می کنیم با اطلاعات فنی و مسیرهای جایگزین مدت زمان اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار را برای شما کوتاه تر کنیم. پس بنابراین قبل از انتخاب با ما در ارتباط باشید.

رتبه بندی شرکت های خدماتی چیست؟

پیمانکارانی که معمولاً امور کاری کوچکتری را انجام می دهند به عنوان شرکت های خدماتی اعلام می شوند و این شرکت ها باید توسط اداره کار استان خود اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نمایند. اداره کار استان ها بر اساس نوع فعالیت شرکت های خدماتی آنها را رتبه بندی می کنند.

رتبه بندی شرکت های خدماتی چگونه انجام می شود؟

رتبه بندی شرکت های خدماتی به واقع عددی است که براساس آن توان اجرایی و فنی پیمانکاران را به دست می آورند. رتبه بندی شرکت های خدماتی بین رتبه 7 و رتبه 1 تقسیم بندی می شوند. رتبه 7 شرکت های خدماتی نشان دهنده حداقل توان اجرایی و مدیریتی شرکت و رتبه 1 نشان دهنده حداکثر توان اجرا و مدیریتی شرکت است.

2 دیدگاه دربارهٔ «رتبه بندی شرکت های خدماتی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا