استاندارد ایزو 29990 چیست؟ (استاندارد ISO مدیریت کیفیت آموزش)

استاندارد ایزو 29990 چیست؟  ایزو 29990 با عنوان رسمی “خدمات یادگیری برای آموزش غیر رسمی – الزامات ضروری برای ارائه دهندگان خدمات” به عنوان یک استاندارد بین المللی حیاتی در حوزه آموزش است.

استاندارد ایزو 29990 چیست؟ (استاندارد ISO مدیریت کیفیت آموزش)

کسب ISO 29990 در سطح جهانی برای افزایش شفافیت روش های آموزشی و بررسی دقیق مواد آموزشی ضروری است. این گواهی یک رویکرد یکپارچه با پشتوانه بین‌المللی ارائه می‌کند، که خدمات متنوعی را ارائه می‌دهد و تضمین می‌کند که تجربه یادگیری با الزامات ISO مطابقت دارد.

آشنایی با استاندارد ایزو 29990

ISO 29990:2010 یک استاندارد یکپارچه برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری ایجاد می کند که شامل شرکت ها، موسسات حرفه ای و مراکز یادگیری مادام العمر در سراسر جهان می شود. پیاده سازی و استقرار الزامات استاندارد ایزو 29990 از طراحی مناسب خدمات و ارزیابی نتایج یادگیری حمایت می کند. هدف این گواهی ارائه یک مدل کلی برای عملکرد و عملکرد حرفه ای با کیفیت برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری (LSP) است که در توسعه و ارائه آموزش مشغولند.

ساختار مبتنی بر فرآیند گواهینامه ISO 29990 برای تقویت بهبود مستمر طراحی شده است. هدف کلی آن تضمین اجرای برنامه ها و فرآیندهای آموزشی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی است.

اجزای گواهینامه ISO 29990

گواهینامه ایزو 29990 از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

  • مدیریت خدمات آموزشی که شامل طراحی، ارائه و نظارت بر خدمات آموزشی است، و
  • الزامات مدیریت عمومی مانند برنامه ریزی تجاری، مدیریت مالی، مدیریت ریسک و مدیریت منابع انسانی.

گواهینامه گواهی بر پایبندی به یک استاندارد کیفیت تعریف شده است و یک نقطه مرجع مشترک برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری و مشتریان آنها ارائه می دهد.

تاریخچه استاندارد ایزو 29990 چیست؟

در ژوئن 2010، سازمان بین المللی مرتبط با ISO 29990:2010 در توکیو، ژاپن تأسیس شد. انجمن بین المللی گواهی خدمات آموزشی DeuZert، یکی از اعضای موسس، نقشی اساسی در ایجاد این استاندارد ایفا کرد. سند ISO 29990 برای ارتقای بازارپذیری بین‌المللی خدمات آموزشی صادر شد و به سردرگمی ناشی از مدل‌ها و رویکردهای کیفی مختلف در آموزش غیررسمی پایان داد.

این استاندارد که از سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 الگوبرداری شده است، به ابزاری قوی برای ارزیابی و تضمین کیفیت در بازار آموزش بین‌المللی تبدیل شد. این یک سیستم مدیریت سفارشی برای معلمان و ارائه دهندگان خدمات یادگیری ارائه می کند که شفافیت و مقایسه بین مؤسسات آموزشی در سراسر جهان را امکان پذیر می کند.

ISO 29990 در اصطلاح عامیانه

ISO 29990 شامل جزئیات خدمات ارائه شده توسط سازمان ها و سیستم مدیریتی است که از فعالیت های آنها پشتیبانی می کند. این استاندارد که در بیش از 50 کشور اجرا شده و توسط سازمان ها و سازمان های دولتی متعددی پذیرفته شده است، رویکرد سیستماتیک به آموزش را تسهیل می کند.

قابل ذکر است، ISO 29990 تحت بازنگری قرار گرفته است، با ISO 29993:2017 و ISO 210001:2018 که منعکس کننده به روز رسانی ها برای همگام شدن با مناظر آموزشی در حال تحول است.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو 29990 چگونه است؟

الزامات صدور گواهینامه ایزو 29990

الزامات دریافت گواهینامه ایزو 29990 شامل مجموعه ای از بندها از جمله اصطلاحات و تعاریف، خدمات آموزشی، تعیین نیازهای آموزشی، طراحی خدمات آموزشی، ارائه خدمات آموزشی، نظارت، مدیریت ارائه دهنده، مدیریت عمومی، استراتژی تجاری، بازنگری مدیریت، پیشگیرانه و اصلاحی است. اقدامات، مدیریت مالی و ریسک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، تخصیص منابع و ممیزی داخلی.

رعایت این الزامات تضمین می کند که سازمان ها استانداردهای دقیق تعیین شده توسط ISO 29990 را رعایت می کنند و فرهنگ بهبود مستمر را تقویت می کنند و معیاری برای تعالی در خدمات آموزشی ارائه می دهند.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو 29990 چگونه است؟

برای اخذ گواهینامه ایزو 29990، یک رویکرد سیستماتیک ضروری است. این فرآیند شامل چندین مرحله کلیدی است:

1. آموزش الزامات استاندارد ISO 29990

با اطمینان از اینکه همه پرسنل مربوطه در مورد الزامات ذکر شده در استاندارد ایزو 29990 آموزش کافی دیده اند شروع کنید.

2. مستندسازی و اجرا

الزامات مشخص شده ISO 29990 را در سازمان خود مستندسازی و اجرا کنید. این شامل ایجاد و نگهداری سوابق دقیق از فرآیندها و سیستم های آموزشی شما است.

3. ممیزی اقدامات انجام شده

یک ممیزی کامل از اقدامات انجام شده برای اطمینان از انطباق با استاندارد ایزو 29990 انجام دهید. این مرحله شامل بررسی اسناد، فرآیندها و سیستم ها برای تأیید پایبندی به استاندارد است.

4. صدور گواهینامه

از مراجع معتبر صادر کننده گواهی دریافت کنید. این به معنای رسمیت شناختن سازمان شما از معیارهای تعیین شده در استاندارد ISO 29990 است.

نحوه پیاده سازی ایزو 9001 تصویر 2

سازگاری ایزو 9001 با ISO 29990

برای یک رویکرد جامع به مدیریت کیفیت و توسعه مهارت ها، توصیه می شود سازمان خود را با استانداردهای ایزو 9001 و ISO 29990 هماهنگ کنید. پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت مطابق با ایزو 9001، در کنار ایزو 29990، توانایی شما را در ارائه مهارت ها و شایستگی های ضروری برای مدیریت موثر، آموزش کارکنان و توسعه و نگهداری کلی سازمانی افزایش می دهد.

مزایای دریافت گواهینامه ایزو 29990 برای سازمان های آموزشی چیست؟

1. افزایش ارزش تجاری و قابلیت بازاریابی

تعهد به یکپارچگی و عالی بودن برنامه های یادگیری خود را نشان دهید و ارزش و بازارپذیری کسب و کار خود را افزایش دهید. این می تواند به افزایش دید جهانی و اعتماد عمومی منجر شود.

2. کاهش هزینه

با رعایت استانداردهای مورد نیاز برای صدور گواهینامه ISO 29990 می توان خدمات غیر ضروری را از فرآیندهای شما حذف کرد. این امکان تحلیل و برنامه ریزی نیازهای صنعت را فراهم می کند و پیامدهای احتمالی و زیان های مالی را به حداقل می رساند.

مزایای دریافت گواهینامه ایزو 29990 برای سازمان های آموزشی چیست؟

مزایا برای ارائه دهندگان خدمات

1. اثبات کیفیت

کیفیت خدمات خود را از طریق گواهینامه ISO 29990 با موفقیت به نمایش بگذارید.

2. مزیت رقابتی

افزایش موفقیت هنگام پیشنهاد کار از ارگان های رسمی و موقعیت قوی تر برای تایید.

3. بازارپذیری بین المللی

با گواهینامه ISO 29990، دسترسی خود را در بازار بین المللی گسترش دهید.

4. بهینه سازی فرآیند

فرآیندها را از طریق فرآیندهای کاملاً تعریف شده و مستند مندرج در ISO 29990 ساده کنید.

5. توسعه توانمندی های داخلی

توسعه قابلیت کیفیت داخلی را تقویت کنید و انگیزه مشارکت فعال کارکنان در فرآیندهای تغییر را ایجاد کنید.

مزایای زبان آموزان

مزایای برای زبان آموزان

1. مقایسه خدمات

امکان مقایسه خدمات ارائه شده توسط سازمان های مختلف.

2. مقایسه بین المللی

مقایسه را در سراسر مرزهای ملی تسهیل می کند و از دیدگاه گسترده تری در مورد خدمات آموزشی موجود اطمینان می دهد.

3. تضمین قابلیت اطمینان

اطمینان از قابلیت اطمینان دوره های آموزشی بر اساس استانداردهای شناخته شده بین المللی را فراهم می کند.

4. شفافیت در ارزشیابی

اطلاعاتی در مورد معیارهای ارزیابی دوره ارائه می دهد و شفافیت را ارتقا می دهد.

5. بهینه سازی فرآیند

فرآیندهای یادگیری را بهینه می کند و محیط آموزشی کلی را بهبود می بخشد.

6. دسترسی به منابع قابل اعتماد

دسترسی به منابع قابل اعتماد، از جمله مربیان با شرایط مناسب را تضمین می کند.

نتیجه

ISO 29993:2017 الزامات خدمات یادگیری خارج از آموزش رسمی را مشخص می کند. این شامل یادگیری مادام العمر، آموزش حرفه ای و اشکال مختلف آموزش درون شرکتی، برون سپاری یا درون سازمانی است. این استاندارد بر خدمات ارائه شده توسط کارشناسان یا مدرسان در زمینه خدمات یادگیری تمرکز دارد و هم برای فراگیران و هم برای حامیان مالی اعمال می شود.

ویژگی های کلیدی ISO 29993:2017 شامل اهداف تعریف شده یادگیری، ارزیابی خدمات و تعامل با فراگیران است. این استاندارد یادگیری مبتنی بر فناوری را به رسمیت می شناسد و بر اهمیت ارزیابی خدمات ارائه شده تاکید می کند. این برای موسسات آموزشی رسمی در نظر گرفته نشده است، اما می تواند به عنوان یک ابزار ارزشمند برای خود انعکاس و ارزیابی در سازمان های ارائه دهنده خدمات یادگیری عمل کند.

در خاتمه، ایزو 29990 به عنوان سنگ بنای قلمرو آموزش غیر رسمی، ارتقای استانداردهای جهانی، شفافیت و تضمین کیفیت عمل می کند. دریافت این گواهینامه تعهد به ارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالا را نشان می دهد و به توسعه یک اکوسیستم آموزشی قوی و استاندارد کمک می کند.

ما می توانیم مستندات مربوط به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت آموزش را برای متقاضیان آماده کنیم و در کمترین زمان ممکن شرکت ها را آماده ممیزی شخص ثالث و دریافت گواهینامه ایزو 29990 کنیم. شما می توانید برای اخذ گواهینامه از طریق WhatsApp  با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان با متخصصین مرکز مشاوره ایزو فرتاک بهرمند شوید.

سوالات متداول

استاندارد ایزو 29990 چیست؟  

ISO 29990:2010 یک استاندارد یکپارچه برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری ایجاد می کند که شامل شرکت ها، موسسات حرفه ای و مراکز یادگیری مادام العمر در سراسر جهان می شود. پیاده سازی و استقرار الزامات استاندارد ایزو 29990 از طراحی مناسب خدمات و ارزیابی نتایج یادگیری حمایت می کند. هدف این گواهی ارائه یک مدل کلی برای عملکرد و عملکرد حرفه ای با کیفیت برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری (LSP) است که در توسعه و ارائه آموزش مشغولند.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو 29990 چگونه است؟

برای اخذ گواهینامه ایزو 29990، یک رویکرد سیستماتیک ضروری است. این فرآیند شامل چندین مرحله کلیدی است:
1. آموزش الزامات استاندارد ISO 29990
 2. مستندسازی و اجرا
3. ممیزی اقدامات انجام شده
4. صدور گواهینامه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا