مرجع صدور گواهینامه CE

خرید گواهینامه CE

خرید گواهینامه CE، اخذ استاندارد CE اروپا، دریافت نشان سی ای جهت صادرات، مرجع صدور CE

خرید گواهینامه CE توسط تولیدکنندگان محصول که قصد صادرات را دارند تقاضا می شود. دریافت نشان CE و الصاق CE مارک روی محصول می تواند یک میزیت رقابتی مهم برای صادرات باشد. اخذ استاندارد CE اروپا منطبق با EN (های) تایید شده توسط منطقه اقتصادی اروپا و درج لوگو CE روی محصولات می تواند اطمینان مصرف کننده نهایی را از ایمن بودن محصول برطرف نماید. بنابراین دریافت گواهی CE توسط تولیدکنندگان بیشماری درخواست می شود.

مرجع صدور گواهینامه CE

مرجع صدور گواهینامه CE

اهمیت دریافت گواهینامه CE برای مشتریانی که تقاضا دارند محصول خود را به اتحادیه اروپا ارسال کنند، بسیار مهم است. نکته حائز اهمیت این است که متقاضیان باید بدانند فقط گواهی CE که توسط مرجع صدور معتبر صادر شده باشد مورد تایید کشورهای منطقه اروپا است.

Scroll to Top