گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران چیست؟ چگونه می توان اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران کرد؟ چه شرکت هایی می توانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران اخذ نمایند؟ و فرآیند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران چگونه است؟

taeed-salahiat-imeni

عموما شرکت های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی هنگامیکه به مناقصات دولتی ورود پیدا می کنند با درخواست ارائه گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط مسئول مناقصه روبرو می شوند. لذا شرکت ها متوجه می شوند چنانچه این مدرک را نداشته باشند نمی توانند به مناقصه ورود کنند. بنابراین به دلیل فرس زمانی دنبال شرکتی هستند که بتوانند به سرعت اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری نمایند و وارد مناقصه شوند.

مطلب پیشنهادی: گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

در صورتیکه اغلب این شرکت ها زیرساخت های مناسب و قانونی جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران را ندارند. لذا ابتدا باید اقدام به تکمیل زیرساخت ها و مدارک درخواستی توسط اداره صادر کننده گواهینامه، نمایند. بنابراین طی مقاله فوق به مطالب زیر پرداخته می شود.

 • گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران چیست؟
 • چه شرکت هایی مجاز به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران هستند؟
 • مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست؟
 • نحوه و مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چگونه است؟
 • مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چقدر است؟
 • اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران چیست؟

براساس مصوبه شماره 38326/ت 27506 مورخ سال 05/09/1381 و همچنین شماره 84515/ت 34613 مورخ 15/12/1384 هیئت محترم وزیران، کلیه شرکت های خدماتی جهت عقد قرارداد با دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی باید نسبت به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران اقدام نمایند.  براساس ماده 85 قانون کار و برای حفظ صیانت نیروی انسانی همچنین منابع مادی کشور رعایت این دستورالعمل برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی می باشد.

این دستورالعمل سال 1385 شمسی به تمام دستگاه های کارفرمایی ابلاغ شده و دستگاه های اجرایی ملزم به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری از پیمانکاران شده اند. بنابراین شرکت های پیمانکاری که در حوزه خدماتی فعال هستند می بایست جهت حضور در مناقصات اقدام به اخذ این گواهینامه نمایند.

برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران متقاضیان باید به انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی در استانی که شرکت ثبت شده است، مراجعه نمایند. امور مربوط به بررسی مدارک توسط اداره کار استان ها تحت نظارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام می شود.

شرکت هایی که برای اخذ گواهینامه اقدام و موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران شده اند می توانند برای یک دوره سه ساله از این گواهینامه استفاده نمایند. به شرط آنکه سالیانه اقدام به تمدید گواهینامه توسط اداره کار نمایند و دستورالعمل های اعلام شده توسط هیئت وزیران را طی مدت سه سال اجرایی نمایند.

بنابراین گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران برای مدت سه سال توسط اداره کار استان ها صادر می شود و سالیانه پیمانکار ملزم به تمدید این گواهینامه می باشد.

چه شرکت هایی مجاز به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران هستند؟

چه شرکت هایی مجاز به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران هستند؟

شرکت های پیمانکاری که انواع فعالیت های خدماتی همانند اموری از قبیل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات اداری، امور مربوط به آشپرخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیرنامه رسانی، تلفنچی، تنظیف، امور آبداخانه، پیشخدمتی) نگهداری فضای سبز، چاپ و تکثیر و امور بهره برداری از تاسیسات و نظایر آنها می باشند، موظف به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران شده اند.

لیست شرکت ها به شرح ذیل می باشد:

 • امور حمل و نقل حومه و بین شهری شامل رانندگی و اداره امور نقلیه همچنین موارد مشابه آن.
 • تعمیر و نگهداری شامل تجهیزات و وسایل اداری (به غیر از امور رایانه ای) خدمات فنی خودرو و مشابه آن.
 • امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران، بوفه و نظیر آن.
 • خدمات عمومی شامل تنظیف، نامه رسانی، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفن و نظیر آن.
 • نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی.
 • امور چاپ و تکثیرشامل صحافی، حروف چینی، غلط گیری، خطاطی، چاپ و تکثیر و موارد مشابه آن.
 • امور بهره برداری از تاسیسات.
 • امور انتظامی شامل حفاظت از ساختمان های مسکونی و اداری، پارکبانی و موارد نظیر آن.
 • امور تامین نیروی انسانی برای سازمان ها و ادارات دولتی و موارد مشابه آن.
 • امور مربوط به شارژ کپسول های آتشنشانی و موارد مشابه آن.
 • امور مربوط به ساخت و تولید شامل قفسه های فلزی، پارتیشن، کف پوش های صنعتی و نظیر آن.
 • خدمات مونتاژ و بهره برداری شامل آسانسور، پله برقی و موارد مشابه آن.

برخی از موضوع فعالیت های نامبرده شده باید دارای مجوز کار و بهره برداری از اصناف خود باشند. مثلا امور مربوط به چاپ و تکثیر باید از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز داشته باشند. یا شرکت های پیمانکار انتظامی باید از نیروی انتظامی مجوز فعالیت داشته باشند. امور بهره برداری از تاسیسات باید دارای رتبه تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.

شرکت های مشمول این دستورالعمل اشخاص حقوقی می باشند که، انجام یک یا چند فعالیت از موضوعات عنوان شده در اسانامه آنها پیش بینی شده و مکتوب گشته باشد. شرکت های مشمول این دستورالعمل باید دارای دفاتر قانونی مورد تایید مراجع ذی صلاح بوده و ارائه لیست بیمه، اظهارنامه مالیاتی همچنین مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی الزامی است.

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست؟

تهیه و تکمیل مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران جزو چالش ها و موضوعات اصلی پیمانکاران می باشد. لیست مدارک لازم جهت اخذ این گواهینامه از اداره کار به شرح زیر می باشد:

 • کپی کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکت که باید کپی برابر اصل شده باشد.
 • مدرک تحصیلی مدیرعامل که باید کپی برابر اصل شده باشد.
 • اساسنامه شرکت، آخرین تغییرات و روزنامه رسمی که باید کپی برابر اصل شده باشد.
 • آخرین اظهارنامه مالیاتی.
 • جدول 10 اظهارنامه مالیاتی که باید کپی برابر اصل شده باشد.
 • مفاصا حساب قراردادهایی که در جدول 10 ذکر شده باشد.
 • کپی قراردادها به همراه لیست بیمه که باید توسط سازمان تامین اجتماعی تایید شده باشد.
 • لیست بیمه کارکنان شرکت که باید به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد.
 • تاییدیه پرداخت حقوق کارکنان شرکت که باید به تایید بانک رسیده باشد.
 • مدرک تحصیلی کارکنان دفتر مرکزی به همراه آخرین مدرک تحصیلی که باید کپی برابر اصل شده باشد.
 • طرح طبقه بندی مشاغل که باید به تایید اداره کار استان رسیده باشد.
 • اجاره نامه هولوگرام یا سند مالکیت دفتر مرکزی.
 • تقاضا نامه در سربرگ شرکت برای اداره کار جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری.
 • برگه عملکرد قطعی.
 • برگه تعیین مقدار سهام اعضاء هیئت مدیره.
 • لیست تجهیزات دفتر مرکزی که باید در سربرگ شرکت مکتوب شده باشد.
 • گواهینامه 36 ساعته کارفرمایی که باید کلیه امضاء کنندگان شرکت داشته باشند.
 • کد احراز هویت کلیه نفرات لیست بیمه و مدیر عامل شرکت.

طرح طبقه بندی مشاغل جزو مهمترین مدرک از مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار است. بر مبنای طرح طبقه بندی پیمانکار مکلف است لیست حقوق مزایا همچنین لیست بیمه مورد تایید ارائه دهد. طبق دستورالعمل شماره 61429 مورخ 19/7/1383 کلیه پیمانکاران اعم از حقیقی یا حقوقی با هر نوع فعالیت و هر تعداد کارگر مشمول اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل می باشند.

گواهینامه دوره 36 ساعته عمومی ایمنی کارفرمایی باید توسط اعضاء هیئت مدیره همچنین سهام دارن اخذ گردد. همچنین دفتر مرکزی اعلام شده باید دارای موقعیت اداری یا سند تجاری، اداری باشد. بنابراین منزل مسکونی یا ساختمان مسکونی توسط اداره کار پذیرفته نمی شود.

مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار چیست؟

مراحل و نحوه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران از اداره کار سوال بیشمار متقاضیان می باشد که به بررسی آن پرداخته می شود. شرکت هایی که دارای ثبت رسمی و اساسنامه باشند همچنین نفرات حقیقی که دارای مجوز فعالیت از نهادهای ذی صلاح باشند می توانند اقدام به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار نمایند.

مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران به شرح ذیل می باشد:

 • احراز هویت مدیرعامل شرکت. (مدیرعامل یا نماینده قانونی شرکت باید با کد ملی اطلاعات شماره شبا همچنین شماره موبایل خود در سامانه کاردان اقدام به احراز هویت نماید).
 • احراز هویت شرکت. (احراز هویت شرکت با شناسه ملی شرکت، شماره شبا مربوط به شرکت و شماره موبایل مدیرعامل شرکت انجام شود).
 • تشکیل پرونده در پنل کاربری اداره کار.
 • انتخاب دفتر انجمن استانی. (قبل از انتخاب دفتر انجمن استان ثبت شرکت را انتخاب نمایید).
 • اسکن مدارک و تبدیل به فایل JPEG و بارگذاری در پنک کاربری.
 • ارسال پرونده به دفتر انجمن.
 • حضور در دفتر انجمن انتخاب شده و واریز هزینه عضویت در انجمن و هزینه های دولتی.
 • حضور بازرس دفتر انجمن در محل کار اعلام شده توسط شرکت پیمانکاری.
 • ارسال پرونده توسط دفتر انجمن به اداره کار پس از تایید ممیز.
 • حضور بازرس اداره کار و تهیه گزارش بازرسی بر مبنای موارد ایمنی و حفاظتی محل کار.
 • تهیه گزارش بازرسی و ارسال به اداره کار.
 • تشکیل پرونده در کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
 • تایید پرونده متقاضی توسط کمیته تشکیل حفاظت فنی.
 • صدور گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری شرکت های خدماتی توسط اداره کار.

کمیته تشخیص صلاحیت براساس مدارک پیمانکار، اقدام به رتبه بندی پیمانکاران شرکت های خدماتی می کنند. لذا پیمانکاران باید امتیاز 1400 به بالا دریافت نمایند تا بتوانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری دریافت کنند. براساس دستورالعمل اجرایی جمع امتیازات بر مبنای زیر می باشد:

 • 100 امتیاز براساس سوابق تجربی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره.
 • برمبنای هرسال سوابق اجرایی برای مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره 3 امتیاز در نظر گرفته می شود.
 • –         100 امتیاز بر مبنای لیست بیمه دفتر مرکزی و پیمان ها.
 • –         200 امتیاز بر مبنای تحصیلات آکادمیک مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره.
 • سوابق مالی شرکت حداکثر 250 امتیاز.
 • –         250 امتیاز بر مبنای آدرس موقعیت مکانی شرکت.
 • –         300 امتیاز بر مبنای تعداد نیروی انسانی شرکت.
 • –         100 امتیاز بر مبنای تجهیزات اداری شرکت.
 • –         100 امتیاز بر اساس سابقه تاسیس شرکت.
گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران

مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار چقدر است؟

یکی از پرتکرار ترین سوالات متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران مدت زمان صدور این گواهینامه توسط اداره کار است. عموم شرکت ها زمانی اقدام به تهیه و اخذ این مدرک می کنند که برای حضور در مناقصه نیاز به آن دارند. بنابراین زمان کوتاهی جهت اخذ و ارائه گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی دارند.

دیگر مشکل شرکت ها تکمیل مدارک در مدت زمان کوتاه است، و اغلب شرکت ها فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند، که دریافت و اخذ تاییدیه طرح طبقه بندی مشاغل خود زمان بر است. لذا مدت زمان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران مهمترین چالش شرکت های متقاضی می باشد.

معمولا از زمانیکه پرونده تکمیل گردد و بارگذاری را در سامانه اداره کار تکمیل شود، حدود دو الی سه ماه کاری زمان می برد تا پیمانکار موفق به اخذ این گواهینامه شود. لذا برای اینکه این زمان را به حداقل برساند ابتدا باید زیرساخت های لازمه برای یک شرکت را داشته باشد. سپس واحد بایگانی و اداری قوی جهت تکمیل مدارک داشته باشد، بعد پیگیری های مستمر از دفتر انجمن، اداره کار و بازرس اداره کار انجام دهد.

در صورتیکه روند اعلام شده به درستی انجام گردد متقاضی می تواند انتظار داشته باشد پس از بارگذاری مدارک حدود 40 روز کاری بعد به گواهینامه برسد.

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران:

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری از اداره کار کلمه کلیدی است که توسط متقاضیان در موتور جستجوگر گوگل سرچ می شود. متقاضیان جهت اخذ فوری این گواهینامه می بایست مدارک درخواستی توسط اداره کار را به سرعت تکمیل نماید و در سامانه بارگذاری نمایند. لذا جهت تسریع در تکمیل مدارک همچنین نحوه پیگیری پرونده با شرکت ایزو فرتاک ارتباط برقرار نمایید.

در صورتیکه پیمانکار با شرکت ایزو فرتاک جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران وارد قرارداد شود، شرکت ایزو فرتاک نامه ای در سربرگ به متقاضی ارائه می دهد که با نامه فوق می تواند در مناقصه شرکت نماید. سپس مراحل قانونی اعلام شده به سرعت و با راهنمایی های اصولی مشاوران شرکت طی شده و در مدت زمان حدود 20 روز کاری پیمانکار می تواند به گواهینامه درخواستی برسد.

پس از صدور گواهینامه نماینده قانونی شرکت یا مدیرعامل شرکت می بایست به اداره کار مراجعه نماید و اصل گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری شرکت های خدماتی را دریافت کند.

لینک های مهم در مورد گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاران:

آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار.

اخذ فوری گواهینامه صلاحیت اداره کار.

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری.

نحوه احراز هویت کارگران و کارفرمایان.

تفاوت گواهینامه صلاحیت اداره کار و ایمنی اداره کار چیست؟

طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟

رتبه بندی شرکت های خدماتی توسط اداره کار.

پیمایش به بالا