تعریف مدیریت ریسک چیست؟ (ایزو 31000 استاندارد مدیریت ریسک)

تعریف مدیریت ریسک چیست؟ مدیریت ریسک “Risk management” فرآیند مستمر شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و درمان مواجهه با زیان و نظارت بر کنترل ریسک و منابع مالی برای کاهش اثرات نامطلوب زیان است.

تعریف مدیریت ریسک چیست؟ (ایزو 31000 استاندارد مدیریت ریسک)

مدیریت ریسک یک جنبه حیاتی از حاکمیت سازمانی است که از کاربرد سیستماتیک سیاست‌ها و رویه‌ها برای رسیدگی به چالش‌های بالقوه اطمینان می‌دهد. این شامل فعالیت های ارتباطی و مشاوره، ایجاد زمینه، و ارزیابی، درمان، نظارت، بررسی، ثبت و گزارش خطرات است. این رویکرد جامع توسط استانداردهای بین المللی شناخته شده تعریف شده است.

برای کاوش عمیق تر در مفهوم، درک انواع مختلف مدیریت ریسک ضروری است. سازمان ها با خطرات زیادی مواجه هستند و آگاهی از این دسته بندی ها به توسعه استراتژی های هدفمند کمک می کند. انواع متداول شامل ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی، ریسک مالی و ریسک انطباق است.

ریسک استراتژیک به تأثیر بالقوه عوامل خارجی بر اهداف سازمان مربوط می شود. ریسک عملیاتی شامل چالش های ناشی از فرآیندهای داخلی، سیستم ها، افراد یا رویدادهای خارجی است. ریسک مالی با نوسانات بازار، مسائل اعتباری یا مشکلات نقدینگی مرتبط است. ریسک انطباق بر اطمینان از پایبندی به قوانین و مقررات مربوطه تمرکز دارد.

فرآیند مدیریت ریسک معمولاً از یک چارچوب ساختاریافته پیروی می کند. با شناسایی و ایجاد زمینه ریسک ها و سپس ارزیابی و اولویت بندی آنها شروع می شود. متعاقباً، سازمان‌ها استراتژی‌هایی را برای درمان و کاهش این خطرات پیاده‌سازی می‌کنند و در صورت نیاز به طور مستمر نظارت و ارزیابی می‌کنند. مدیریت ریسک موثر شامل بررسی کامل، مستندسازی و گزارش دهی برای حفظ شفافیت و پاسخگویی است.

به طور خلاصه، مدیریت ریسک یک عمل پویا و چندوجهی است که با استانداردهای بین المللی ISO همسو است. سازمان ها باید یک رویکرد سیستماتیک اتخاذ کنند، سیاست ها و رویه ها را یکپارچه کنند تا از پیچیدگی های ریسک های بالقوه عبور کنند. این نه تنها در برابر تهدیدات احتمالی محافظت می کند، بلکه به انعطاف پذیری و پایداری کلی کسب و کار کمک می کند.

تعریف ریسک توسط سازمان بین المللی ISO:

“استفاده سیستماتیک از سیاست ها، رویه ها برای فعالیت برقراری ارتباط و مشاوره، ایجاد زمینه و ارزیابی، معالجه، نظارت، بررسی، ضبط و گزارش ریسک.”

مدیریت ریسک یکی از جنبه های ضروری استراتژی سازمانی است که اجتناب ناپذیر بودن ریسک ها را تصدیق می کند و اقدامات ضروری را برای اطمینان از آمادگی کامل انجام می دهد. در اصل، به عنوان یک استراتژی مدیریتی مشابه مدیریت فرآیند کسب و کار و سایر سیستم های مدیریت کیفیت محور عمل می کند.

اجرای موفقیت آمیز ررسی ریسک رویکردهای متنوعی را در بر می گیرد. اهداف اولیه هر ابتکار مدیریت ریسک حول شناسایی، درک و آمادگی برای مجموعه ای از ریسک ها و رویدادهای بالقوه است که ممکن است از نتایج مورد انتظار عملیات تجاری منحرف شود. اساساً هر چیزی فراتر از رویه عملیاتی استاندارد را در بر می گیرد.

هدف اصلی سیستم‌های بررسی ریسک مؤثر، تأکید بر ریسک فعال است که با ماهیت فعال آن مشخص می‌شود. بررسی ریسک فعال فراتر از کاهش صرف ریسک های شناخته شده است. این یک فرآیند آینده نگر است که از یک چارچوب مدیریت کیفیت برای رسیدگی به ریسک های شناخته شده و ناشناخته استفاده می کند. تمرکز بر روی صرف تمام تلاش ممکن برای جلوگیری از هر گونه خطر است.

مدیریت ریسک در هسته خود پاسخی به ناشناخته است. کسب‌وکارهایی که از بررسی ریسک فعال غفلت می‌کنند، خود را در یک مبارزه همیشگی در برابر ریسک‌های ناکافی می‌بینند. مدیریت ریسک فعال به عنوان یک محور در هر برنامه بررسی ریسک شکوفا می‌باشد و تضمین می‌کند که کسب‌وکارها در برابر چالش‌های پیش‌بینی‌نشده غافل نشوند و انعطاف‌پذیری را در مواجهه با عدم قطعیت‌ها تقویت کند.

مدیریت ریسک سازمانی چیست؟

مدیریت ریسک سازمانی چیست؟

مدیریت ریسک سازمانی به عنوان یک رویکرد متمایز برای مدیریت ریسک برجسته می شود که با چندین اصل کلیدی مشخص می شود که آن را متمایز می کند. در حالی که شباهت‌هایی با مدیریت ریسک سنتی در کاربردهای عملی وجود دارد، تفاوت اساسی در تأکید مدیریت ریسک سازمانی (ERM) بر چگونگی تأثیر ریسک‌ها بر اهداف و نتایج تجاری نهفته است. این با رویکردی که در استاندارد ISO 31000 برای دستورالعمل های مدیریت ریسک ترسیم شده است، مطابقت دارد.

برخلاف مدیریت ریسک سنتی، که در درجه اول بر مقادیر عددی ناشی از احتمال و شدت خطرات تمرکز دارد، ERM دیدگاه جامع تری دارد. اهمیت بیشتری به مفاهیم سطح بالا مانند اهداف سازمانی و نتایج تجاری می دهد. ERM فراتر از مراحل مرسوم شناسایی ریسک، کمی‌سازی و رتبه‌بندی بر اساس اولویت است، با تشخیص اینکه تأثیر بر اهداف کسب‌وکار یک جنبه حیاتی ریسک است.

با یکپارچه‌سازی اصول ERM، سازمان‌ها نه تنها احتمال و شدت ریسک‌ها را ارزیابی می‌کنند، بلکه زمینه وسیع‌تری را نیز در نظر می‌گیرند که چگونه این ریسک‌ها با اهداف کلی کسب‌وکار همسو می‌شوند. این رویکرد درک جامع‌تری از ریسک را تقویت می‌کند و امکان تصمیم‌گیری استراتژیک را فراهم می‌کند که اهداف کلی سازمان را در بر می‌گیرد.

در اصل، در حالی که مدیریت ریسک سنتی ممکن است بر ارزیابی های عددی ریسک تمرکز کند، ERM دامنه خود را گسترش می دهد تا طیف وسیع تری را در بر گیرد و ملاحظات ریسک را با اهداف و نتایج استراتژیک کسب و کار همسو می کند. این رویکرد ظریف، یادآور دستورالعمل های استاندارد ایزو 31000، تضمین می کند که مدیریت ریسک به بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی سازمان تبدیل می شود و به طور مستقیم به دستیابی به نتایج مطلوب تجاری کمک می کند.

نقل قول از مدیریت ریسک سازمانی:

“فرهنگ، قابلیت ها و شیوه ها، با تنظیم استراتژی و عملکرد، که سازمان برای مدیریت ریسک برایجاد، حفظ و تحقق ارزش تکیه می کند.”

استاندارد مدیریت ریسک چیست؟

استانداردهای مختلف بررسی ریسک برای یکپارچه‌سازی بهترین شیوه‌ها ایجاد می‌شوند و به کسب‌وکارها رویکردی کارآمد و بهبودیافته برای پیاده‌سازی مدیریت ریسک ارائه می‌دهند. استانداردسازی چارچوب‌های بررسی ریسک نه تنها با تمایل به ترکیب روش‌های بهینه، بلکه با افزایش تقاضا برای دقت و موشکافی که سازمان‌ها در ارزیابی اثربخشی سیستم‌های مدیریت ریسک خود با آن مواجه هستند، پیش می‌رود.

سازمان‌ها اغلب تحت ممیزی‌ها و ارزیابی‌های داخلی سخت‌گیرانه قرار می‌گیرند، که نیاز به سیستم‌های مدیریت ریسک برای نشان دادن اثربخشی خود در همسویی با اهداف شرکت دارند. پیشرو در استانداردسازی بین المللی برای مدیریت ریسک، ISO 31000 است، مجموعه ای از دستورالعمل ها که نمونه ای از بهترین شیوه ها در مدیریت ریسک است.

ISO، که نشان دهنده سازمان بین المللی استاندارد است، بخش 31000 را به عنوان مجموعه ای جامع از استانداردهای حاکم بر مدیریت ریسک ایجاد می کند. قابل ذکر است که ISO 31000:2018 یک استاندارد خاص در این چارچوب است. رهنمودهایی را برای بررسی ریسک ارائه می دهد که برای سازمان ها در هر اندازه و فعالیت در هر بخش قابل اجرا است.

بر خلاف برخی استانداردهای ISO مانند ایزو 9001 برای مدیریت کیفیت یا ایزو 14001 برای مدیریت زیست محیطی، ISO 31000 به عنوان مجموعه ای از دستورالعمل ها عمل می کند. در نتیجه، دریافت گواهینامه ISO 31000 در مقایسه با سایر استانداردها، فرآیندی متمایز را دنبال می‌کند که بر انعطاف‌پذیری و سازگاری دستورالعمل‌ها با زمینه‌های مختلف سازمانی تأکید دارد.

این رویکرد تضمین می‌کند که سازمان‌ها می‌توانند سیستم‌های بررسی ریسک خود را به‌طور مؤثر تنظیم کنند و چالش‌ها و الزامات منحصربه‌فرد را در چشم‌اندازهای عملیاتی خاص خود تصدیق کنند.

مراحل مدیریت ریسک در ایزو 31000 چیست؟

مراحل بررسی ریسک در ایزو 31000 چیست؟

با این حال، ایزو 31000 به عنوان یک چارچوب اساسی برای سازمان‌هایی است که سفر مدیریت ریسک را آغاز می‌کنند و یک رویکرد ساختاریافته را در مراحل مختلف ترسیم می‌کند:

1.تعیین اهداف مدیریت ریسک

مدیریت ریسک با ایجاد اهداف روشن و همسو با استراتژی های تجاری آغاز می شود. ماهیت در حصول اطمینان از اینکه این اهداف به اهداف کلی کسب و کار کمک می کنند نهفته است. به هر حال، ارزش واقعی مدیریت ریسک زمانی آشکار می شود که به کاتالیزوری برای دستیابی به اهداف تجاری تبدیل شود.

2. شناسایی و مستندسازی خطرات

ریسک‌ها شامل هر چیزی است که می‌تواند مانع تحقق اهداف تجاری شود، از نگرانی‌های مهم تا مسائل به ظاهر نامشخص در فرآیندها یا پروژه‌های فردی. مدیریت جامع ریسک مستلزم شناسایی دقیق و مستندسازی همه ریسک ها، صرف نظر از مقیاس آنها است.

3. ارزیابی ریسک مستند

پس از مستندسازی ریسک ها، ارزیابی دقیقی برای تعیین شدت و اولویت آنها انجام می شود. این مرحله برای درک تأثیر بالقوه ریسک ها بر اهداف تجاری و شناسایی مواردی که احتمال وقوع خطرات خاص بیشتر است، ضروری است. ارزیابی ریسک شامل بررسی دقیق ریسک ها و به کارگیری روش های تحلیل کیفی و پیش بینی برای تایید اعتبار و اهمیت آنها است.

4. پاسخ به ریسک

این مرحله که به عنوان درمان ریسک نیز شناخته می‌شود، بر رسیدگی به ریسک‌های دارای اولویت متمرکز است. پاسخ ها شامل اجتناب، پذیرش (یا حفظ) و کاهش یا اشتراک گذاری است. صلاحدید مدیریتی نقشی اساسی در اولویت بندی ریسک ها و تعیین استراتژی پاسخ مناسب ایفا می کند. رویکرد مدیریت ریسک عمومی بر همسویی استراتژی های پاسخ با تأثیر بر اهداف تجاری و ارزیابی هزینه ها و منافع کلی تأکید دارد.

5. نظارت بر ریسک

مرحله آخر بر ماهیت چرخه ای مدیریت ریسک تاکید می کند. مشابه مفهوم بهبود مستمر، نظارت بر ریسک فرآیندی مداوم است که ماهیت در حال تحول سازمان ها و خطرات آنها را تصدیق می کند. هوشیاری مستمر برای اطمینان از اینکه ریسک ها به خوبی درک شده، تحت کنترل هستند و سازمان به طور موثر با چشم انداز در حال تغییر سازگار می شود، بسیار مهم است. این فرآیند تکراری تضمین می کند که اهمیت هر ریسک به طور مداوم ارزیابی و پرداخته می شود.

استراتژی مربوط به مدیریت ریسک چیست؟

بررسی ریسک شامل استراتژی‌های مختلفی با هدف کاهش تهدیدات بالقوه است که هر کدام هدف مشخصی را در چشم‌انداز سازمانی انجام می‌دهند:

1. اجتناب از خطر

این استراتژی بر برنامه ریزی دقیق برای حذف کامل یا حداقل به حداقل رساندن پتانسیل های ریسک خاص از عملیات تجاری متمرکز است. فرض اساسی این است که برخی رویدادها یا عوامل خطر درک شده را می توان به طور کامل از استراتژی های کسب و کار حذف کرد تا از عواقب بعدی جلوگیری شود.

2. کاهش ریسک

زمانی که حذف یک عامل ریسک به طور کامل چالش برانگیز است، شرکت ها ممکن است کاهش ریسک را انتخاب کنند. این شامل تعدیل و اصلاح برخی از جنبه های عملیاتی برای کاهش تأثیر ریسک شناسایی شده است. برخلاف پیشگیری از ریسک، کاهش ریسک اذعان می کند که نمی توان از برخی خطرات به طور کامل اجتناب کرد.

3. اشتراک ریسک

اشتراک ریسک مستلزم توزیع آسیب احتمالی یک ریسک درک شده بین بخش‌های مختلف یک سازمان، شرکت‌کنندگان پروژه، یا ذینفعان خارجی مانند شرکای تجاری و سرمایه‌گذاران است. این رویکرد مشارکتی تأثیر را گسترش می دهد و مسئولیت مشترک برای مدیریت و کاهش خطرات را تقویت می کند.

4. حفظ ریسک

تصمیم برای حفظ ریسک نشان می‌دهد که از منظر تجاری، زیان احتمالی قابل قبول تلقی می‌شود. در چنین مواردی، سازمان‌ها باید برنامه‌های جامعی را برای رسیدگی به آسیب‌های احتمالی ناشی از خطر شناسایی شده ایجاد کنند. یک رویکرد تحلیلی شامل ارزیابی این است که آیا سود مورد انتظار بیشتر از خسارت احتمالی است یا خیر، که تصمیم به حفظ سطح معینی از ریسک را هدایت می کند.

در نظر گرفتن این استراتژی‌های مدیریت ریسک، باعث تأمل در جذابیت مدیریت ریسک در تجارت می‌شود. اتخاذ شیوه‌های مدیریت ریسک ناشی از توانایی آن در ارائه یک چارچوب ساختاریافته برای پرداختن به عدم قطعیت‌ها است که آن را به انتخابی جذاب برای کسب‌وکارهایی تبدیل می‌کند که به دنبال پیمایش در پیچیدگی‌های چشم‌انداز شرکتی مدرن هستند.

استاندارد ایزو 10004 چیست؟ - اخذ گواهینامه ایزو 10004

مزایای مدیریت ریسک برای مشاغل چیست؟

مدیریت ریسک موثر به عنوان یک کاتالیزور برای تغییرات مثبت در یک سازمان عمل می کند و مزایای چندوجهی را ارائه می دهد که فراتر از کاهش ریسک مرسوم است:

1. افزایش بهره وری

صرف نظر از صنعت یا محصولات و خدمات ارائه شده، بهره وری همچنان یک معیار اساسی است. مدیریت ریسک لنزی را برای ارزیابی فرآیندهای موجود فراهم می‌کند و بهبودهایی را تقویت می‌کند که کارایی را بهینه می‌کند. این نه تنها بهره وری را افزایش می دهد، بلکه با به حداقل رساندن خطرات احتمالی، به محیط کار ایمن تر کمک می کند.

2. کاهش هزینه ها

مدیریت ریسک فراتر از بیمه نامه های صرف است. این یک رویکرد استراتژیک است که اگر به درستی اجرا شود، منجر به صرفه جویی در هزینه می شود. با مواجهه منطقی با زیان های کمتر، سازمان ها کاهش هزینه های عملیاتی را تجربه می کنند که به سود بیشتر تبدیل می شود. این سود مالی در تمام سطوح سازمان نفوذ می کند و با دیدگاه آینده نگر و فرصت طلبی که در سیستم های مدیریت ریسک قوی ذاتی است، همسو می شود.

3. مزایای اجرای موفقیت آمیز

  • درک و آمادگی: یک سیستم مدیریت ریسک به خوبی پیاده‌سازی شده، درک جامع ریسک‌ها را تسهیل می‌کند و آمادگی بهتر را در تمام سطوح سازمان ممکن می‌سازد.
  • همسویی اهداف: به پیشبرد اهداف سازمانی واضح کمک می کند و از همسویی با استراتژی های تجاری گسترده تر اطمینان می دهد.
  • تصمیم گیری آگاهانه: مدیریت ریسک به فرآیندهای تصمیم گیری آگاهانه تر کمک می کند و ملاحظات ریسک را در انتخاب های استراتژیک ادغام می کند.
  • پرورش فرهنگ بهبود: این سیستم فرهنگ بهبود مستمر را تقویت می کند، که سازگاری و انعطاف پذیری را در چارچوب سازمانی تشویق می کند.
  • ایجاد اعتماد: افزایش شفافیت از طریق مدیریت ریسک، اعتماد بین سازمان و ذینفعان را بهبود می بخشد و روابط قوی تر را تقویت می کند.
  • تشویق نوآوری: مدیریت ریسک به عنوان یک کاتالیزور برای نوآوری و تغییرات مثبت عمل می کند و فرهنگ سازمانی پویا و سازگار را ترویج می کند.
  • بهبود نرخ موفقیت: در نهایت، اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت ریسک با بهبود نرخ‌های موفقیت، ایجاد یک ساختار سازمانی انعطاف‌پذیر و آینده‌نگر مرتبط است.

ما می توانیم مستندات مربوط به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ریسک را برای متقاضیان آماده کنیم و در کمترین زمان ممکن شرکت ها را آماده ممیزی شخص ثالث و دریافت گواهینامه ایزو 31000 کنیم. شما می توانید برای اخذ گواهینامه از طریق WhatsApp  با ما در تماس باشید و از مشاوره رایگان با متخصصین مرکز مشاوره ایزو فرتاک بهرمند شوید.

سوالات متداول

تعریف مدیریت ریسک چیست؟

مدیریت ریسک “Risk management” فرآیند مستمر شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و درمان مواجهه با زیان و نظارت بر کنترل ریسک و منابع مالی برای کاهش اثرات نامطلوب زیان است.

مدیریت ریسک سازمانی چیست؟

مدیریت ریسک سازمانی به عنوان یک رویکرد متمایز برای بررسی ریسک برجسته می شود که با چندین اصل کلیدی مشخص می شود که آن را متمایز می کند. در حالی که شباهت‌هایی با مدیریت ریسک سنتی در کاربردهای عملی وجود دارد، تفاوت اساسی در تأکید مدیریت ریسک سازمانی (ERM) بر چگونگی تأثیر ریسک‌ها بر اهداف و نتایج تجاری نهفته است. این با رویکردی که در استاندارد ISO 31000 برای دستورالعمل های مدیریت ریسک ترسیم شده است، مطابقت دارد.

مراحل مدیریت ریسک در ایزو 31000 چیست؟

– تعیین اهداف مدیریت ریسک
– شناسایی و مستندسازی خطرات
– ارزیابی ریسک مستند
– پاسخ به ریسک
– نظارت بر ریسک

استراتژی مربوط به مدیریت ریسک چیست؟

بررسی ریسک شامل استراتژی‌های مختلفی با هدف کاهش تهدیدات بالقوه است که هر کدام هدف مشخصی را در چشم‌انداز سازمانی انجام می‌دهند:
1. اجتناب از خطر
2. کاهش ریسک
3. اشتراک ریسک
4. حفظ ریسک

مزایای مدیریت ریسک برای مشاغل چیست؟

1. افزایش بهره وری
2. کاهش هزینه ها
3. مزایای اجرای موفقیت آمیز
درک و آمادگی: یک سیستم بررسی ریسک به خوبی پیاده‌سازی شده، درک جامع ریسک‌ها را تسهیل می‌کند و آمادگی بهتر را در تمام سطوح سازمان ممکن می‌سازد.
همسویی اهداف: به پیشبرد اهداف سازمانی واضح کمک می کند و از همسویی با استراتژی های تجاری گسترده تر اطمینان می دهد.
تصمیم گیری آگاهانه: بررسی ریسک به فرآیندهای تصمیم گیری آگاهانه تر کمک می کند و ملاحظات ریسک را در انتخاب های استراتژیک ادغام می کند.
پرورش فرهنگ بهبود: این سیستم فرهنگ بهبود مستمر را تقویت می کند، که سازگاری و انعطاف پذیری را در چارچوب سازمانی تشویق می کند.
ایجاد اعتماد: افزایش شفافیت از طریق مدیریت ریسک، اعتماد بین سازمان و ذینفعان را بهبود می بخشد و روابط قوی تر را تقویت می کند.
تشویق نوآوری: مدیریت ریسک به عنوان یک کاتالیزور برای نوآوری و تغییرات مثبت عمل می کند و فرهنگ سازمانی پویا و سازگار را ترویج می کند.
بهبود نرخ موفقیت: در نهایت، اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت ریسک با بهبود نرخ‌های موفقیت، ایجاد یک ساختار سازمانی انعطاف‌پذیر و آینده‌نگر مرتبط است.

سوالات متداول

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا