دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت

آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت یا آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار برای شرکت های خدماتی موضوع مقاله فوق است. برخی از  شرکت های پیمانکار برای حضور در مناقصات می بایست اقدام به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و ارائه گواهینامه صلاحیت اداره کار به دستگاه اجرایی نمایند.

آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار
آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار

در حالی که طی روز تماس های بیشماری با شرکت “ایزو فرتاک” گرفته می شود و سوال دارند که، “چرا باید گواهینامه صلاحیت اداره کار دریافت کنیم؟” یا اینکه “گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار چیست؟”. ما متن آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار طی مقاله فوق مکتوب می کنیم. این مقاله صرفاً بابت اطلاع رسانی از شرایط و فرآیند دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری می باشد.

در انتهای این مقاله فایل PDF متن “آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار” را بارگذاری کرده ایم که قابلیت دانلود دارد.

بیشتر بخوانید: دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار.

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار شرکت های خدماتی:

آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار، در اجرای تبصره ماده 4 و ماده 6 تصویب نامه شماره 27506ت/38326 مورخ 05/09/1381 و با رعایت ماده 3 مصوبه شماره 34613ت/84515 مورخ 15/12/1384 هیئت وزیران و تبصره ذیل آن، همچنین مصوبه 1901/122368 مورخ 07/07/1383 شورای عالی اداری، ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی مطابق آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری به اجرا گذاشته می شود.

شرایط-اخذ-فوری-گواهینامه-صلاحیت-اداره-کار
شرایط-اخذ-فوری-گواهینامه-صلاحیت-اداره-کار

بر اساس آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری و ماده یک این دستورالعمل، واحدهای مشمولی صلاحیت و رتبه بندی آنها بررسی و مورد تایید قرار می گیرد شامل شرکت ها، تعاونی ها و موسساتی هستند که در مراجع ذی صلاح به ثبت رسیده باشند. حوزه فعالیت آنها در اساسنامه می بایست شامل موارد زیر باشد.

کدنوع فعالیتمصادیق
1امور ایاب و ذهابسرویس ایاب و ذهاب، رانندگی، اداره امور نقلیه و موارد مشابه
2تعمیر و نگهداریتعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری (به غیر از امور رایانه) خدمات فنی خودرو و مشابه
3امور آشپرخانه و رستورانطبخ و توزیع غذا، اداره رستوران، بوفه و موارد مشابه
4خدمات عمومیتنظیفات، نامه رسانی، پیش خدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفن، انتظامات و نگهبانی، امور دبیرخانه و دفتری، موارد مشابه
5نگهداری و خدمات فضای سبزخدمات باغبانی، نگهداری فضای سبز و امور مشابه
6امور تایپ و تکثیرتایپ و تکثیر، صحافی، ویراستاری، خطاطی، سایر خدمات مرتبط
7امور تاسیساتیتعمیر و نگهداری، بهره برداری از تاسیسات
جدول مشاغل مورد تایید جهت دریافت گواهینامه صلاحیت اداره کار

تبصره: مطابق ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اخذ مجوز فعالیت برای موسسات حفاظتی و نگهبانی از مبادی ذیربط الزامی می باشد.

بیشتر بخوانید: تمدید گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری.

مراحل اخذ گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی:

در حال حاضر شما می دانید که برای حضور در مناقصه یا دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری باید اقدام به دریافت گواهینامه صلاحیت از اداره کار به نام (گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری) نمایید. اکنون شما می دانید برای دریافت گواهینامه تایید صلاحیت کار باید چه حوزه فعالیتی داشته باشید.

بنابراین در ادامه می پردازیم به مراحل دریافت گواهینامه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی. با ما همراه شوید.

طبق ماده چهارم آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار، کارفرمایان شرکت های خدماتی می بایست قبل از تشکیل پرونده نسبت به احراز هویت از طریق دفاتر پیشخوان دولت و یا مراکز مجاز به احراز هویت اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. برای اطلاع از نحوه احراز هویت پیشنهاد می شود مقاله “نحوه احراز هویت کارگران و کارفرمایان” را مطالعه نمایید.

ماده پنجم آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار به صراحت اعلام می کند کارفرمایان بعد از احراز هویت می توانند وارد سامانه اداره کار شوند و درخواست خود را مبنی بر دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ثبت نمایند.

ماده ششم آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار اعلام می کند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلف هستند ظرف مدت 15 روز کاری پس از فرایند مربوط از سوی دفاتر انجمن صنفی تخصصی شرکت های خدماتی نسبت به بررسی مدارک و مستندات بارگذاری شده توسط شرکت های خدماتی، اقدام و نتیجه را به صورت الکترونیکی به اطلاع متقاضی برساند.

نکته مهم اینکه بررسی تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی، توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل آخرین ثبت فعالیت شرکت صورت می پذیرد.

ماده هفتم آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار مکتوب کرده، شرکت های خدماتی علاوه بر داشتن اساسنامه معتبر و محل اقامتگاه اداری یا تجاری، بایستی دارای دفاتر قانونی پلمپ شده باشند. ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی و مفاصاحساب بیمه ای مربوط به قراردادهای به اتمام رسیده، الزامی می باشد.

بنابراین چنانچه محل فیزیکی به عنوان دفتر کار ندارید امکان دریافت گواهینامه صلاحیت اداره کار ندارید. اگر محل فیزیکی ساختمان اداری یا تجاری نباشد و صرفاً منزل مسکونی باشد مورد تایید اداره کار نمی باشد. چنانچه تازه تاسیس هستید نیاز به اظهارنامه مالیاتی ندارید و اگر قرارداد فعال ندارید، نیاز به ارائه مفاصاحساب بیمه ندارید.

بند هشتم آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار به صراحت مکتوب کرده که متقاضیان دریافت گواهینامه صلاحیت اداره کار باید دارای دفتر مناسب اداری یا تجاری با زیربنای حداقل 20 متر مربع باشند. یک خط ثابت، دورنگار و حداقل یک نفر پرسنل دفتری بیمه شده داشته باشند.

طبق ماده نهم آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار مدیران و صاحبان امضاء شرکت باید در دوره ی عمومی کارفرمایی و دوره تخصصی رتبه بندی شده شرکت نمایند و گواهینامه مربوطه را در سامانه اداره کار بارگذاری نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیشنهاد می شود مقاله “گواهینامه دوره کارفرمایی جهت اخذ صلاحیت اداره کار” را مطالعه بفرمایید.

ماده دهم آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار مکتوب می نماید کافرمایان در صورت ارائه پیمان فعال می بایست طبق اجرای دستورالعمل ماده 49 قانون کار و ضوابط اجرایی مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند. لذا می بایست طبق جدول طرح طبقه بندی مشاغل حقوق و مزایای پرسنل خود را پرداخت نمایند.

ارائه قراردادهای کارکنان شرکت بر اساس ماده یازدهم آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار و بارگذاری در سامانه اداره کار الزامی است.

ماده دوازدهم آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار اعلام می کند کارفرمایان می بایست حقوق پرسنل را به شماره حساب بانکی افراد واریز نمایند و سند واریزی خود را ارائه دهند. پس از تکمیل مدارک طبق بند ماده چهاردهم آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار کمیته ای تحت عنوان کمیته استانی جهت تایید احراز صلاحیت درخواست کننده تشکیل می شود.

اعضاء کمیته تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی به شرح زیر می باشد.

 • مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (رئیس کمیته).
 • یک نفر کارشناس حوزه روابط کار استان به عنوان دبیر کمیته.
 • رئیس اداره حراست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.
 • رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون.
 • رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون.
 • یک نفر نماینده انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی.

بیشتر بخوانید: تفاوت گواهینامه صلاحیت اداره کار و ایمنی اداره کار چیست؟

رتبه بندی شرکت های خدماتی چگونه انجام می شود؟

رتبه بندی شرکت های خدماتی برای اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار پس از تایید بین رتبه 7 الی رتبه 1 توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می پذیرد. مسلماً رتبه 7 همترین و رتبه 1 بالاترین امتیازات توسط شرکت های متقاضی را دریافت کرده اند. اما شاید برای شما سوال به وجود آید که رتبه بندی شرکت های خدماتی چگونه انجام می شود.

اخذ فوری گواهینامه صلاحیت اداره کار
اخذ فوری گواهینامه صلاحیت اداره کار

طبق آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار امتیازات جهت رتبه بندی توسط کمیته استانی انجام و تعیین رتبه صورت می پذیرد. کل امتیازات جهت عوامل رتبه 10000 امتیاز می باشد که به عوامل زیر تقسیم شده است.

 1. تخصصی.
 2. توان مالی.
 3. مالکیت.
 4. اشتغال خاص.

تخصص 5000 امتیاز دارد که مربوط به مدرک تحصیلی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره دارد. چنانچه مدرک تحصیلی افراد بالای دیپلم باشد امتیاز بهتری دریافت می کنید. توجه داشته باشید که حداقل مدرک مورد تایید دیپلم می باشد. آموزش های گذرانده شده توسط مدیرعامل و نفرات حق امضاء برای امتیاز این مرحله محاسبه می گردد. حتی سوابق کاری مدیران شرکت نیز بر اساس جدول اعلام شده در فایل pdf دستورالعمل محاسبه می گردد.

توان مالی شرکت 22 درصد از امتیازات را شامل می شود. توانایی انجام تعهدات مالی شرکت و امکانات همچنین تجهیزات برای بررسی این واحد بررسی می گردد.

1550 امتیاز از 10000 امتیاز مربوط به مالکیت محل کار می باشد. اینکه تجاری باشد یا اداری، استیجاری باشد یا حق کالکیت با مدیران، متراژ دفتر مرکزی و محل جغرافیفیی برای بررسی این موضوع تاثیرگذار است.

1250 امتیاز مربوط به اشتغال خاص است. به ازای اشتغال هر یک نفر از خانواده شهداء، جانبازان، معلولین، رزمندگان یا آزادگان این امتیاز محاسبه می گردد.

برای بررسی کامل امتیازات به دست آمده لطفاً فایل PDF آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار دانلود و مطالعه گردد. جهت مشاوره بیشتر و برطرف شدن ابهامات لطفاً با همکاران ما در ارتباط باشید. شرکت هایی توان دریافت گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار را دارند که بر اساس آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار تایید شده باشند.

لینک فایل PDF دانلود آیین نامه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اداره کار

1 دیدگاه دربارهٔ «دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت»

 1. بازتاب: رتبه بندی شرکت های خدماتی - ایزو فرتاک49382-021- اداره کار

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا