PMBOK چیست؟ استاندارد مدیریت پروژه (10 حوزه اجرای PMBOK)

PMBOK چیست؟ PMBOK مخفف Project Management Body Of Knowledge است که بیانگر استاندارد دانش مدیریت پروژه مرتبط با مدیریت پروژه است که اغلب به فارسی به عنوان محدوده دانش مدیریت پروژه یا به عبارت ساده تر، دانش مدیریت پروژه ترجمه می شود.

PMBOK چیست؟ استاندارد دانش مدیریت پروژه (10 حوزه اجرای PMBOK)

اصطلاح «مجموعه دانش» به مجموعه‌ای کامل و فراگیر از اطلاعات و مهارت‌هایی اشاره دارد که یک حرفه خاص را تشکیل می‌دهند.

PMBOK به عنوان مهمترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه تمایز دارد و به عنوان معیار رایج برای ارزیابی سیستم های مدیریت پروژه عمل می کند. در اصل، به عنوان یک زبان جهانی در حوزه مدیریت پروژه عمل می کند.

راهنمای PMBOK بر اساس فرآیندهایی که در بر می گیرد با دقت فرموله و تعریف شده است. در حالی که مدیریت پروژه قرن ها به طور غیر رسمی وجود داشته است، اما در اواسط قرن بیستم به عنوان یک حرفه و تخصص متمایز شناخته شد. در ایالات متحده، موسسه مدیریت پروژه (PMI) در اواخر دهه 60 به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی با هدف اصلی ایجاد انسجام در زمینه مدیریت پروژه تاسیس شد.

این مؤسسه یک راهنما با عنوان «راهنمای مجموعه دانش مدیریت پروژه» منتشر کرد که معمولاً به اختصار PMBOK نامیده می شود. هدف PMBOK ترسیم اجزای مختلف فرآیند مدیریت پروژه است. این مجموعه ترکیبی از روش‌های مرسوم تثبیت شده و رویکردهای نوآورانه را با ارزش و کارآیی آنها ادغام می‌کند. نسخه اولیه این راهنما در سال 1996 پدیدار شد و آخرین نسخه موجود نسخه 6 است که در سال 2016 گردآوری شده است.

استاندارد PMBOK چیست؟

استاندارد PMBOK، مخفف Project Management Body Of Knowledge، معادل خود را در فارسی به عنوان محدوده دانش مدیریت پروژه، یا به طور ساده تر، دانش مدیریت پروژه می یابد.

اصطلاح «مجموعه دانش» به مجموعه‌ای از اطلاعات و مهارت‌هایی اشاره می‌کند که در مجموع یک حرفه را تعریف می‌کنند.

PMBOK به عنوان مشهورترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه برجسته است و به عنوان معیار اصلی برای ارزیابی سیستم های مدیریت پروژه عمل می کند. اساساً به عنوان یک زبان مشترک در حوزه مدیریت پروژه عمل می کند.

این استاندارد جهانی، PMBOK، جایگاه برجسته ای را به عنوان یکی از بهترین استانداردهای مدیریت پروژه در سراسر جهان دارد. قابل ذکر است که هر چهار سال یک بار توسط خالق آن، موسسه مدیریت پروژه (PMI) مورد بررسی قرار می گیرد. درک این نکته ضروری است که PMBOK یک مقررات نیست بلکه یک استاندارد است. در حالی که رعایت مقررات الزامی است، رعایت استاندارد اختیاری است.

راهنمای PMBOK شکل می گیرد و بر اساس فرآیندهایی که در بر می گیرد تعریف می شود. اگرچه مدیریت پروژه یک وجود غیررسمی تاریخی در طول قرن ها دارد، اما در اواسط قرن بیستم به عنوان یک حرفه و تخصص متمایز به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحده، موسسه مدیریت پروژه (PMI) در اواخر دهه 60 به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی با هدف اصلی تقویت انسجام در زمینه مدیریت پروژه تأسیس شد.

در همین زمینه بود که مؤسسه کتابچه راهنمای کاربر را با عنوان «راهنمای مجموعه دانش مدیریت پروژه» که معمولاً به اختصار PMBOK نامیده می شود، معرفی کرد. هدف PMBOK ترسیم اجزای مختلف فرآیند مدیریت پروژه است. این مجموعه ترکیبی از روش‌های مرسوم تثبیت شده و رویکردهای نوآورانه را با ارزش و کارآیی آنها ادغام می‌کند. نسخه افتتاحیه این راهنما در سال 1996 پدیدار شد و جدیدترین نسخه موجود نسخه 6 است که در سال 2016 گردآوری شده است.

یکی از جنبه های متمایز PMBOK در بررسی دوره ای آن است که هر چهار سال یکبار انجام می شود. این فرآیند که توسط PMI نظارت می‌شود، تضمین می‌کند که استاندارد جاری و همسو با چشم‌انداز در حال تحول مدیریت پروژه است. این نشان دهنده تعهد به بهبود مستمر و سازگاری در یک زمینه حرفه ای پویا است.

بسیار مهم است که بر ماهیت PMBOK به عنوان یک استاندارد به جای یک چارچوب نظارتی تأکید شود. برخلاف مقررات، که رعایت آنها را الزامی می کند، رعایت استاندارد PMBOK اختیاری است. سازمان ها و متخصصان در حوزه مدیریت پروژه ممکن است تصمیم بگیرند که استاندارد را به عنوان بخشی از بهترین شیوه های خود اتخاذ و اجرا کنند و کارایی و اثربخشی تلاش های مدیریت پروژه خود را افزایش دهند.

بیشتر بخوانید: برای اطلاع از استاندارد ایزو 21502 “استاندارد مدیریت پروژه” که توسط سازمان ایزو تدوین شده است، اینجا کلیک کنید.

گواهینامه ایزو برای مراکز آموزشی چیست؟ 9 ایزو آموزشی

5 گروه فرآیندی استاندارد PMBOK چیست؟

بدنه دانش مدیریت پروژه (PMBOK) فرآیندهای خود را در پنج گروه فرآیند مجزا سازماندهی می کند که هر کدام هدف خاصی را در چرخه حیات مدیریت پروژه انجام می دهند. این گروه های فرآیندی نقشی محوری در هدایت متخصصان پروژه از طریق توالی مفهومی اجرای پروژه ایفا می کنند. در اینجا یک کاوش روشنگرانه از این گروه های فرآیند و اجزای آنها آورده شده است:

1. گروه فرآیند برنامه ریزی

گروه فرآیند برنامه ریزی وظیفه برنامه ریزی پروژه را بر عهده دارد و پایه و اساس کل پروژه را می گذارد. در طول این مرحله، مدیران پروژه و تیم‌ها استراتژی‌ها را تدوین می‌کنند، اهداف را تعریف می‌کنند و مسیر عمل را برای دستیابی به اهداف پروژه ترسیم می‌کنند. این فرآیند شامل جزئیات دقیق طرح های پروژه، تخصیص منابع و ارزیابی ریسک برای اطمینان از یک نقشه راه جامع است.

2. گروه فرآیند پیاده سازی

گروه فرآیند پیاده سازی که مسئول اجرای طرح های پروژه با دقت طراحی شده است، نیروی محرکه در تحقق ایده ها است. این مرحله شامل اجرای استراتژی های برنامه ریزی شده، مدیریت کارآمد منابع و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه در حد مورد نظر است. تمرکز بر تبدیل طرح های نظری به نتایج ملموس از طریق اجرای عملی و موثر است.

3. گروه فرآیند نظارت و کنترل

هنگامی که پروژه در حال انجام است، گروه فرآیند نظارت و کنترل وارد عمل می شود. نقش اصلی آن ارزیابی انطباق پروژه با برنامه های تعیین شده و استراتژی های اجرایی است. ارزیابی های منظم برای شناسایی هرگونه انحراف از مسیر اصلی و انجام اقدامات اصلاحی به سرعت انجام می شود. این گروه به عنوان یک ناظر هوشیار عمل می کند و اطمینان می دهد که پروژه در مسیر خود باقی می ماند و به اهداف خود می رسد.

4. گروه فرآیند خاتمه

گروه فرآیند خاتمه، مراحل پایانی پروژه را مدیریت می کند، وظایف باقی مانده را جمع بندی می کند و فعالیت های پروژه را به پایان می رساند. این مرحله شامل بررسی کامل دستاوردهای پروژه، رسیدگی به هر گونه مسائل باقی مانده و بستن رسمی پروژه است. این یک گام مهم در حصول اطمینان از تکمیل رضایت بخش تمام جنبه های پروژه و آزادسازی مناسب منابع است.

علاوه بر گروه‌های فرآیند، PMBOK سه مؤلفه اساسی را که در هر فرآیند یکپارچه هستند، تشخیص می‌دهد:

  • ورودی ها: ورودی‌ها شامل مواد مختلفی مانند اسناد، نقشه‌ها، طرح‌ها و سایر اطلاعات مرتبط هستند که به عنوان پایه‌ای برای فرآیندهای پروژه عمل می‌کنند. این ورودی ها زمینه و داده های لازم برای تصمیم گیری موثر در طول چرخه عمر پروژه را فراهم می کنند.
  • ابزار و تکنیک ها: این مؤلفه روش ها و رویکردهای به کار گرفته شده برای استفاده مؤثر از ورودی ها را تشریح می کند. ابزارها و تکنیک ها ابزارهای عملی برای اجرای طرح های پروژه، نظارت بر پیشرفت و کنترل مسیر پروژه ارائه می دهند. آنها به عنوان چارچوب عملیاتی برای تبدیل ورودی ها به خروجی های ملموس عمل می کنند.
  • خروجی ها: خروجی ها نشان دهنده نتایج ملموس و قابل تحویل تولید شده از طریق فرآیندهای پروژه است. اینها می تواند شامل اسناد، تولیدات یا سایر نتایجی باشد که نشان دهنده پیشرفت و دستاوردهای پروژه است. خروجی ها به عنوان شواهدی از اجرای موفقیت آمیز و تکمیل وظایف پروژه عمل می کنند.

علاوه بر این، PMBOK در مجموع 44 فرآیند را شناسایی می کند و آنها را در شش گروه فرآیند اصلی و نه حوزه دانش طبقه بندی می کند. این حوزه های دانش به طور جهانی تقریباً برای همه پروژه ها قابل اجرا هستند و یک چارچوب جامع برای متخصصان مدیریت پروژه فراهم می کنند. تعامل پیچیده بین گروه‌های فرآیند، ورودی‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها و خروجی‌ها به ساختار قوی و اثربخشی روش PMBOK کمک می‌کند و آن را به منبعی ارزشمند در زمینه مدیریت پروژه تبدیل می‌کند.

مزایای دریافت گواهینامه ایزو 29990 برای سازمان های آموزشی چیست؟

10 حوزه راهنمای اجرای PMBOK چیست؟

مجموعه دانش مدیریت پروژه (PMBOK) نسخه 6 راهنمای جامعی است که روش های توصیه شده برای مدیریت اثربخش پروژه را تشریح می کند. این راهنما در 10 بخش مجزا سازماندهی شده است که به عنوان حوزه های دانش نامیده می شود و هر کدام بر جنبه ای حیاتی از مدیریت پروژه تمرکز دارند. در اینجا، ما به 10 حوزه مورد علاقه مندرج در PMBOK نسخه 6 می پردازیم:

1. مدیریت یکپارچه سازی

این حوزه دانش بر هماهنگی و ادغام فرآیندهای مختلف پروژه تاکید دارد. این تضمین می کند که تمام عناصر پروژه به طور یکپارچه با هم کار می کنند تا به نتایج مورد نظر دست یابند.

2. مدیریت حوزه

مدیریت محدوده شامل تعریف، مدیریت و کنترل محدوده پروژه است. این شامل فعالیت هایی برای اطمینان از اینکه پروژه تمام کارهای مورد نیاز را ارائه می دهد و در عین حال از افزودن های غیر ضروری جلوگیری می کند.

3. مدیریت برنامه

مدیریت برنامه بر ایجاد و حفظ یک برنامه دقیق و واقع بینانه پروژه تمرکز دارد. این شامل برنامه ریزی، برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها برای اطمینان از تکمیل به موقع پروژه است.

4. مدیریت هزینه

مدیریت هزینه حول محور برآورد، بودجه بندی و کنترل هزینه های پروژه است. این شامل برنامه ریزی مالی است تا اطمینان حاصل شود که پروژه در بودجه اختصاص داده شده خود باقی می ماند.

5. مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت به حصول اطمینان از اینکه محصولات تحویلی پروژه مطابق با استانداردهای کیفیت مشخص شده است اختصاص داده شده است. این شامل فرآیندهایی برای برنامه ریزی، تضمین و کنترل کیفیت در سراسر پروژه است.

6. مدیریت منابع

این حوزه دانش بر مدیریت مؤثر منابع پروژه از جمله منابع انسانی، تجهیزات و مواد متمرکز است. تخصیص و استفاده بهینه منابع را تضمین می کند.

7. مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات شامل برنامه ریزی، اجرا، نظارت و بازنگری سیستماتیک ارتباطات پروژه است. هدف آن تسهیل ارتباطات کارآمد و مؤثر بین ذینفعان پروژه است.

8. مدیریت ریسک

مدیریت ریسک ریسک‌های بالقوه‌ای را که می‌تواند بر موفقیت پروژه تأثیر بگذارد، شناسایی، ارزیابی و پاسخ می‌دهد. این شامل فرآیندهایی برای کاهش، انتقال یا پذیرش خطرات برای دستیابی به اهداف پروژه است.

9. مدیریت تدارکات

مدیریت تدارکات با به دست آوردن کالاها و خدمات از منابع خارجی سر و کار دارد. این شامل برنامه ریزی، انجام، و بستن تدارکات به شیوه ای است که با اهداف پروژه همسو باشد.

10. مدیریت ذینفعان

مدیریت ذینفعان بر شناسایی، تجزیه و تحلیل و درگیر کردن ذینفعان در طول پروژه متمرکز است. این تضمین می کند که انتظارات و نیازهای آنها در نظر گرفته شده و مورد توجه قرار می گیرد.

در هر حوزه دانش و در مراحل مختلف پروژه، PMBOK نسخه 6 فرآیندهای خاصی را برای هدایت مدیران پروژه تعریف می کند. در مجموع، 49 فرآیند در این نسخه وجود دارد. جدول زیر توزیع این فرآیندها را در حوزه‌های دانش و مراحل پروژه نشان می‌دهد و یک نمای کلی از تعامل آنها ارائه می‌کند:

حوزه دانشادغاممحدودهزمانهزینهکیفیتمنابع انسانیارتباطاتریسک
تعداد فرآیندها76743446

این تفکیک، تنوع و ویژگی فرآیندها را در هر حوزه دانش نشان می‌دهد و برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مورد نیاز برای مدیریت موفق پروژه را برجسته می‌کند. PMBOK نسخه 6 به عنوان راهنمای ارزشمندی برای مدیران پروژه عمل می‌کند و رویکردی ساختاریافته برای پیمایش پیچیدگی‌های جنبه‌ها و مراحل مختلف پروژه ارائه می‌دهد.

سوالات متداول

استاندارد PMBOK چیست؟

استاندارد PMBOK مخفف Project Management Body Of Knowledge است که بیانگر استاندارد دانش مدیریت پروژه مرتبط با مدیریت پروژه است که اغلب به فارسی به عنوان محدوده دانش مدیریت پروژه یا به عبارت ساده تر، دانش مدیریت پروژه ترجمه می شود.

5 گروه فرآیندی استاندارد PMBOK چیست؟

گروه فرآیند برنامه ریزی
گروه فرآیند پیاده سازی
گروه فرآیند نظارت و کنترل
گروه فرآیند خاتمه
علاوه بر گروه‌های فرآیند، PMBOK سه مؤلفه اساسی را که در هر فرآیند یکپارچه هستند.

10 حوزه راهنمای اجرای PMBOK چیست؟

مدیریت یکپارچه سازی
مدیریت حوزه
مدیریت برنامه
مدیریت هزینه
مدیریت کیفیت
مدیریت منابع
مدیریت ارتباطات
مدیریت ریسک
مدیریت تدارکات
مدیریت ذینفعان
در هر حوزه دانش و در مراحل مختلف پروژه، PMBOK نسخه 6 فرآیندهای خاصی را برای هدایت مدیران پروژه تعریف می کند. در مجموع، 49 فرآیند در این نسخه وجود دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا