مبارزه با فساد با استانداردهای ISO

مبارزه با فساد با استانداردهای ISO

مبارزه با فساد با استانداردهای ISO رشوه خواری سیستمیک، نه تنها باعث کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری می شود. بلکه با فقر و نابرابری اجتماعی همراه است. مبارزه با فساد با استانداردهای ISO امکان پذیر است. اما مهمتر از همه، برای اینکه دستور کار جهانی 2030 سازمان ملل متحد اجرا شود، باید توجه […]

مبارزه با فساد با استانداردهای ISO ادامه مطلب »

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری به استناد تبصره ماده (2) آیین شورای عالی حفاظت فنی برای شرکت های پیمانکاری الزام شد. بنابراین براساس این دستورالعمل که مورخ 26/04/1397 شمسی به همکاری هیئت دولت و شورای عالی حفاظت فنی، و به تصویب وزارت تعاون کار و رفاه

دستورالعمل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار ادامه مطلب »

نحوه پرداختن به ریسک در ISO 9001

نحوه پرداختن به ریسک در ISO 9001

نحوه پرداختن به ریسک در ISO 9001 نحوه پرداختن به ریسک در ISO 9001 ریسک ها و فرصت ها را شناسایی کنید پاسخ خود را برنامه ریزی کنید پاسخ را در سیستم مدیریت کیفیت (QMS) ادغام کنید اثربخشی را ارزیابی کنید تفکر مبتنی بر ریسک در استاندارد ISO 9001:2015 نقش بسیار برجسته‌تری نسبت به گذشته

نحوه پرداختن به ریسک در ISO 9001 ادامه مطلب »

اقدامات برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها

اقدامات برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها

اقدامات برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها اگرچه ریسک ها و فرصت ها باید تعیین و به آنها رسیدگی شود، هیچ الزامی برای فرآیند مدیریت ریسک به صورت رسمی و مستند در ISO 9001 وجود ندارد. با این حال، باید اطمینان حاصل کنید که سازمان شما دارای روشی است که شما را قادر

اقدامات برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها ادامه مطلب »

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی برای ISO 9001 – باید شواهدی را ثبت کنید که نشان می‌دهد کارکنان سازمان شما نه تنها در مورد نقش‌ها و اختیارات QMS خود توصیه شده‌اند، بلکه آنها همچنین وظایف خود را در چارچوب آنچه QMS قصد دستیابی به آن را دارد، درک

نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی ادامه مطلب »

پیمایش به بالا