امنیت سایبری چیست؟ - در 10 دقیقه مطالعه کنید

امنیت سایبری چیست؟

امنیت سایبری هنر محافظت از شبکه‌ها، دستگاه‌ها و داده‌ها در برابر دسترسی غیرمجاز یا استفاده مجرمانه و تمرین تضمین محرمانه بودن، یکپارچگی و در دسترس بودن اطلاعات است.

امنیت سایبری چیست؟ ادامه مطلب »